Skip to main content

t: Ehip 799.] [Llyfb LXVII. CYLCHGBAWN MISOL Y METHODI8TIAID CALFINAIDD Dan olyéíad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. MAI, 1897. 1. Adgofion am y Parcheâig John Jones, Talysam. Gan y Parch. B. Hughes, Llanelwy. (Parhad) .................................................... 193 2. Pa fodd i gyfarfod Pabyddiaeth ? Gan y Parch. T. M. Jones, Penmachno .. 202 3. Ishmael Jones, Sir Drefaldwyn. Gan Mr. T. Hamer Jones. Bettws-Cadewain 205 4. Gwerth Gwasanaeth Distadl. Gan y Parch. J. T. Alun Jones, Bala........211 5. Y Gwahaniaeth rhwng Cynnildeb a Chybydd-dod. Gan Mr. William Williams, Llanrwst...................................................... 214 6. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. J. M. Sauuders. Pennod IV.—"Dau Filwr.".. 217 Bwbdd y Golygydd.—Llyfrau Newyddion. 1. Primeval Bevelation.—2. Cofiant y Parch. Thomas Jones, o Ddinbych — 3. Y Psalmau : Llyfr I.—4. Llyfr I. Samuel.—5. Gwerslyfr Llyfr Cyntaf Samuel.—6. Kilsby Jones ........221—224 Maes Llafub Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdvfl.—2. Nodiadau ar 1 Samuel. Gan ỳ Parch. R. J. Eees, B.A., Caerdydd.."..........................225—226 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa'r Bala.—2. Cymdeith- asfa Ammanford....................................................229—230 Y Rhai a Hunasant.—1. Mr. David Jones, Fferni, Plwyf Eghws Fach.—2. Y Parch. Eli Evans, Dolwyddeìan....................................233—234 Babddoniaeth.—1. Dymuniad am Faddeuant, 201.—2. Hymu Newydd, 205.—3. Dysgwyl wrth v Ceidwad, 211.—4. Un cryfach nag Ef, 211.—5. î Croes- hoeliad, 236.-6.Mrs. Johu Pritchard, Glyndwr, Port Dinorwic, 237.-7. Yr Iawn, 237. Cbonicl Cenadol.—1. Taith i'r parth Gorllewinol o Rhasia. Llythyr oddi- wrth y Parch R. Evans.—2. Dosbarth Shillong. Llythyr oddiwrth y Parch. Robert Joues,B.A.—3. Y Gymanfa yn Jiwai. Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans.—4. Sylhet—Llosgiad Tŷ y Cenadesau yn S3'lhet. Llythyr oddi- wrth y Parch. J. Pengweru Joues...................................237—249 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB. J[ PRIS PEDAIR CEINIOG.] MAY, 1897. J^