Skip to main content

Rhíf 798.] [Llyfb LXVII. CYLCHGRAWN MISOL V METHODI8TIAID CALFINAIDD. Dan olygiad y Parch. N CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. EBRILL, 1897. ŴBttnmgjíiaò. 1. Y Parch. Thomas E. Edwards, Cwmafon. Gan y Parch. D. G. Jones, Tonnau................................................................ 145 2. Hen Ysgolfeistriaid Mr. Charles. Gan y Parch. R. Oweu, M.A., Pennai. Ysgrif XI—Y Parch. Lewis William, Llanfachreth ...................... 148 3. "Meddwl y Meistr." Gan Mr. John Oweu, Llandudno....................153 4. Pedair Blynedd dan yr Hen Drefn. Gan y Parch. G. Ellís, M.A., Bootie___162 5. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. J. M. Saunders. Pennod III.................. 164 6. Yr Ymherawdwr a'r Dilledydd. Gan " Albionydd," Bethesda............... 167 Maes Llafub Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. O. Tbomas, M.A., Aberdvfi.—2. Nodiadau ar 1 Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, B.A., Caerdydd..".......................... 172—174 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—Casgl Athrofa'r Baht.................... 177 TÔN.—Baron Hill........................................................... 178 Babddoniaeth.—1. Dystawrwydd, 148.—2. Taith yr Eglwys, 153. Manion.—Abraham yn Credu, 161. Bwbdd y Golygydd. 1. " Maddeuant." 2. "Anhawsderau Moesol Llyfr y Barnwyr" ........................................................ 179—180 Y Rhai a Hunasant—1. Mr. Hugh Thomas, Alltgooh, Pwllheli. —2. Mr. Robert Roberts, Gwerndyfrgi, Bala.—3. Mr. John Parry, Pachwen, Din- orwio.— 4. Mrs. Elizabeth Williams, Tyengau, Lleyn.—5. Mrs. Margaret Davies, Treforris .................................................. 183—188 Cbonicl Cenadol.—1. Llydaw—Llythyr oddiwrth Mr. Evan Jones.—2. Shillong—Llythyr oddiwrth Miss Annie Williams.—3. Dosbarth Shella— Llythyr oddiwrth y Parch. E. H. Willams.—4. Sylhet.—Llythyr oddiwrth MÌ88 K. E. Williams—5. Derbyniadau at y Genadaeth ..............189—192 CABRNARPON: CYHOEDDWYD YN LLYPRFA Y CYPÜNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREPPYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EVANS A*I PAB. PRIS PEDAIR OEINIOG.] APRIL, 1897.