Skip to main content

CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan olyéiad y Parch. N. CYNHAFAL J0NES,,D,D„ Colwyn Bay. (£í)ttnti>î!JSta:ò. 1. Y Jesuitiaid. Gan y Parch. E. H. Morgan, M.A. I. Y Babaeth .......... 97 2. Adgofiou am y Parchedig John Jones, Talsarn. Gan y Parch. B .Hughes, Llanelwy....................'............................................ 105 3. Duwinyddiaeth y Prophwydi Lleiaf. Rhan III. Gan y Parch. R. J. Wil- liams' Ffestiniog........................................................112 4. Y Cyfarfod Misol yn Mhontrobert a John Hughes ........................117 5. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. J. M. Saunders. Penuod II.—John a Ben .... 121 Maes Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdyfi.—2. Nodiadau ar 1 Samuei. Rhagymadrodd. Gan y Parch. R, J. Rees, B.A., Caerdydd..........125—127 Tôn.—Alberta .............................................................180 Gwaith a Symüdiadaü y Cyfundeb.—Casgl Athrofa'r Bala....................131 Bwbdd y Golygydd. Y Cyfarfod Gweddi .............................. 132—134 Barddoniaeth.—1.—Yn madden i'ch gilydd, 111.—2.—Fel mynot Ti, 111.—3. Os anghofiaf Di. 140. Y Rhai a Hunasant.—1. Mr. Thomas Harries, Tre'llan, Swydd Benfro. 2.— Mrs. Jones, Plas Dolydd, ger Caernarfon. 3.—Mrs. Gaynor Williams, 18, Pool Street, Caernarfon. 4.—Mary, merch Richard ac Elizabeth Davies, Bridge Street, Llanerchymedd. 5—Mr. J. Watkins,' A.C, Treforris. 6.— Mr. Edward Davies, Bryn Banon, Bala.............................. 135—139 Cronicl Cenadol.—1. Y Babaeth yn Ffrainc. Gan y Parch. W. Jenkyn Jones. —2. Hanes Taith Genadol. Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Griffiths.—3. Earimganj. Llythyr oddiwrth Miss Dass.—4. Rhoddion i'r Genadaetb.— 5. Derbyniadau at y Genadaeth......................................140—144 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.l MARCH, 1897. Ia=i=rrr——iac—---------------------------------------------------'-----