Skip to main content

jb \J Jtí Jfc Ä.Í CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID GALFINAIDD. Dan olygiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. IONAWR, 189 7 1. Y Parch. Josiah Thomas, M.A. Gau y Parch. John Huyhes, M.A., Liverpool 1 2. Athrawiaeth yr Ymwaghad. Gan y Parch. R. H. Morgan. M.A................ 6 3. Duwinyddiaeth y Prophwydi Lleiaf. Gan y Parch R. J. Williams, Ffestiniog. Rhan I................................................................... 15 4. Anerchiad i Efrydwyr Athrofa Dduwinyddol y Bala. Hydref 10, 1896. Gan y Purch. Abraham Roberts, Llundain.....................................21 Maes Llafub Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Yr Epistol at yr Ephesiaid. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A., New Jewin.—2. Nodiadau ar Lyfr y Barn- wyr. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdyfì......................25—28 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa'r Bala.—2 Y Symudiad Ymosodol.—3 Cymdeithasfa Defynog, Brycheiniog......................... 34 Babddoniaeth.—Iesu 6. Argyhoeddiad 21..................................... Bwbdd y Golygydd.—1 Congl i'r Ieuenctyd.—2Cyfarfod Sefydlu y Parch. Llewel- yn Edwards, M.A., yn Llundain.—3. J. Timothy, Friog,~á Rhys Gwilym.— 5 Welsh Lyrics of the Nineteenth Centuary —-6 Athrawiaeth jrr Iawn.—7 Cwestiynau ar yr Epistol at yr Ephesiaid —8 Hohwddoreg ar y Sacramentau —9 The Calendar of the Theological College, for Session 1896—97, Bala. 38—40 Y Rhai a Hunasant.—1 Mrs. Mary Morris, Gilfach, Pennant,Peumorfa.—2 Miss Lizzie Jones, Porth, Cwm Rhondda.—3 Mr. William Thomas, Ucheldrefgoed. j Mn...................................................................40—42 Cbonicl Cenadol.—1. Mrs. Mary Lewis, Gynt o Khasia.—2. Dosbarth Shang- poong. Llythyr oddiwrth y Parch. W. M. Jenkins.—3 Earimganj.—4 Rhanau o Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. O. O. Williams.—5 Silchar. Llythyr oddi- wrth Miss Elizabeth Williams.—6 Nodiadau.—Marwolaeth Mrs. Lewis.— Mordaith y Ceuedesau.—Priodas Cenadwr.— Derbyniadau at y Genad- aeth.....................................................................44—48 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] JANUARY, 1807.