Skip to main content

+■ $/£>*• i *«■; ' Rhip 792.] -jf [Llyfb LXVI. D R. X S 0 xt IT A: CYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIALD CALFINAIDD. Dan ofygiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. HYDREF, 1896. 1. Yr Henadur, T Paroh. Aaron Davies, Pontlottyn. Gan y Parch. Thomas Rees, D.D., Merthyr ....................................................433 2. Hunan-ymwybyddiaeth Crist fel Ffynnonell yr Athrawiaeth am dano. Gan Parch. R. WiÜiams, Towyn, Abergele ....................................436 3. Myfyrdodau Mewn Duwinyddiaeth : Darlithoedd Dr. Denney. Gan y Parch. W. Ryle Davies, Llundain................................................440 4. " Gwen fy Chwaer." Rhan III. Gan Mrs. J. M. Saunders ................447 5. Elfenau Gweinidogaeth Lwyddiannus. Gan y Parch. R. Williams, M.A., Llanllechid..............................................................450 6. Ffynnonell Ardderchog o Wres. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A.........455 7. Llyfbau Newyddion.—1. Cofiant v Parch. Cadwaladr Owen. 2. Y Dreflan : Ei Phobl a'i Phethau. 3. Cartrefi Cymru. 4. Tu Hwnt i'r Llen......461—462 Ton.—Broughton............................................................462 Maes Llafub Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Yr Epistol at yr Ephesiaid. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A., New Jewin.—2. Nodiadau ar Lyfr y Barn- wyr. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdyfi....................463—467 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Y Casgliad at Athrofa y Bala. 2. Cym- deithasfa Caernarfon................................................ 468—471 Y Rhai a Hunasant.—J. W. Jones, Ysw., Y.H., Plas-y-Bryn, Bontnewydd .... 475 Barddoniaeth.—Y Gwenieithwr, 436. Iesu Grist, 446. Manion.—Pigion o Bregethau John Jones, Edeyrn, 439. " I'r sawl a gerddant Lwybrau Ffydd Abraham," 450. " Gwyn eu byd y meirw," 454. Cbonicl Cenadol.—1. Llydaw—Douarnenez. 2 Dylanwad y Babaeth—Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones. 3. Sylhet. Yr Anghen am Genadon. 4. Karimganj. Llythyr oddiwrth Miss Dass. 5. Cyfarfod y Cenadon yn Sylhet. 6. Nodiadau Cenadol. 7. Derbyniadau at y Genadaeth......477—480 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFEFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON: ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A*I FAB. Fí! PRIS PEDAIR CEINIOG.] OCTOBER, 1896.