Skip to main content

!*A-f' >-> Ehip 791.] [Llyfb LXVI. D ü x jö O ît j? ix: CYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD, Dan olygiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. MEDI, 1896. 1. Yr Eglwya yu Deml. Gan y Parch. W. R. Jones (Goleufryn) .............. 385 2. Mvfyrdodau Mewn Duwinyddiaeth : Darlithoedd Dr. Denney. Gan y Parch. W. Ryle Davies, Llundain................................................393 3. Adgofion am y Parchedig Henry Rees, Liverpool. Gan y Parch. B. Hughes, Llanelwy.................................................................400 4. Nodweddion Ffynnocell Goleuui. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A., Llandinam........................................................;.....406 5. Hen Ysgolfeistriaid Mr. Charles. Gan y Parch. R. Oweu, M.A., Pennal .... 410 Maes Llafüb Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Yr Epistol at yr Ephesiaid. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A., New Jewin.—2. Nodiadau ar Lyfr'y Barn- wyr. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdyfi....................414—419 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa y Bala. 2. Cymdeith- asfa Pencae.............................................................. 422 Ton .—Brynygan............................................................ 427 Manion.—Johh Jones, Treffynnon, a Brwydr Waterloo ........................ 405 Y Rhai a Hunasant.—Y Diweddar Mr. David Hughes, Heywood Street, Man- chester.................................................................. 428 Cbonicl Cenadol.—1. Yr Ysgol Athrawol yn Shillong—Llythj'r oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evans.—2. Dosbarth Shella—Llythyr oddiwrth y Parch. E. H. Williams.—3. Sylhet—Llythyr oddiwrth Miss E. A. Roberts.— Yr Adroddiad Cenadol.—Derbyniadau at y Genadaeth ................429—432 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON: ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] SEPTEMBER, 1896.