Skip to main content

DR x SORFA: CYLCHGBAWN MISOL Y METHODISTIAID CAL.FINAIDD. Dan olyéiad y Parch. N. CYNHAFÂL JONES, D.D., Colwyn Bay. AWST, 1896. ©BnîttDBííiaò. L Yr Eglwys yn Deml. Gau y Paroh. W. R. Jones (Goleufryn) ..............337 2. Offeiriadaeth Gristionogol. Gan y Parch. E. WyDne Parry, M.A., B.D., Bala 343 3. " Gwen fy Chwaer." Gan Mrs. J. M. Saunders ............................350 4. Sylwadan ar yr Ysgol Sabbothol. Gan Mr. Goronwy Jones, Prestatyn ......353 5. Y Prifathraw Edwards o'r Bala. Gan y Parch. T. Wynne-Jones............355 6. Llyfrau Newyddion.—1 Pregethau y Parch. Owen Thomas, D.D.—2. Cofìant a Phregethau y Parch. G. Roberts, Caineddi.—3. Pregethau gan y Parch. Joseph Thomas, Carno.— 4. Cofiant Dafydd Rolant, Pennal.—5. Llyfr y Barnwyr.— 6. Pregethau a Gweithiau eraill............................361—363 Maes Llafub Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Yr Epistol at yr Ephesiaid. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A., New Jewin.—2. Nodiadau ar Lyfr y Barn- wyr. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdyfi....................363—367 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Cymdeithasfa Machynlleth. 2. Pwyllgor Athrofa Trefeoca. 3. Coleg y Bala..................................370—376 Ton.—Llangeinwen.......................................................... 379 Babddoniaeth.—Diolchgarwch am y Cynhauaf................................ 349 Manion.—Pigion o Bregethau y Parch. John Jones, Edeyrn....................342 Cbonicl Cenadol— l.Llydaw—Llythyr oddiwrth Mr. Evan Jones. 2. Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Mairang—Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans. 3 Cenad- aeth Feddygol Ehasia—Llythyr oddiwrth Dr. Griffìths. 4. Mawphlang. 5. Earimganj—Llythyr oddiwrth Miss Dass. 6. Yr Adroddiad Cenadol. 7. Derbyniadau at y Genadaeth ........................................360—384 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON: ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] AUGUST, 1896.