Skip to main content

Ehif 788. ] [Llyfb LXVI. DRTTSORr A: CYLCHGBAWN MISOL Y METHODISTIAID OAL.FINAIDD Dan olyi'iad y Parch. N. GYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. MEHEFIN, 1896. CBîmtDjjjstaö. 1. " Y Tadau Methodistaidd." Gan y Parch. John Davies, F.S.A., Pandŷ -----241 2. Myfyrdodau mewn Duwinyddiaeth. Gan y Parch. W. Byle Davies, Llun- dain ....................................................................246 3. ' Yr Ymwaghâd " : Cwestiynau ac Atebion. Gan y Parchn. O. B. Jones a R. jú. Morgan, M.A..........................................................253 4. Adfywiad Crefyddol 1859 a 1860. Gan y Parch. Hugh Roberts, Rhydymain 257 Maes Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Yr Epistol at yr Ephesiaid. Gan y Parch. 'J. E. Davies, M.A., Llundain.—2. Nodiadau ar Lyfr y Barn- wyr. Gan y Parch. J. Owen Thomas, M.A., Aberdyfi......••........261—266 Lltfrau Newyddion—1. Cofiant a Phregethau David Charles Davies, M.A. 2. Yr Epistol at yr Ephesiaid. 3. Llyfrau Ysgol Cymru Fydd: Ail Lyfr Hanes. 4. Catecism ar Elfenau Cred a Buchedd Gristionogol. 5. Cyfranu Addysg. 6. Y Tlws Dirwestol........................................269—270 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa y Bala. 2. Capel Coffadwriaethol John Elias. 3. Cymdeithasfa Rhuthyu ..............270—276 Y Rhai a Hunasant.—1. Mr. David Davies, Machynlleth. 2. Mr. John Roberts, Argrafîydd, Salford........:.........................................281, 282 Manion—Abram y Ceunant, 253. Dyrnu yn lân, 273. Crefyddwr fel top, 273. "Datguddiafy llygad," &c, 276. Owen Enos, 285. Owen Thomas Rowland ar ddeddfoldeb, 285. Cronicl Cenadol.—1. Bryniau Ehasia—Shillong—Llythyr oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evans. 2 Karimganj—Llvthyr oddiwrth Miss S. M. Dass. 3 Llosgiad y Tŷ Cenadol. 4 Syíhet—Llythyr oddiwrth Miss K. E. Wil- liams. 5 Derbyniadau at y Genadaeth ..............................285—288 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFTJNDE3 GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GA^ P. M. EYANS A'I FAB. ^j^ PRIS PEDAIR CEINIOG.] ■■' JUNE, 1896. JÊ-