Skip to main content

JttHTF YÖY..J ixjumr«. ^ . x. m 30 R TT S 0 R !P A: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD Dan olyélad y Paroh. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. MAI, 1896. CjmmöDJStaò. 1. Dirgelwch Duwioldeb. Gan y Parch. R. S. Thomas, Navigation, Morganwg.. 193 2. Myfyrdodau mewn Duwinyddiaeth. Gan y Parch. W. Ryle Davies, Llun- dam .................................................................... 202 3. Cariad. Gan Miss Ellen Hughes, Llanengan .............................. 209 4. Aberth Gwirfoddol. Gan Mrs. J. M. Saunders ............................213 Maes Llafub Undeb yb Tsgolion Sabbothol.—1. Yr Epistol at yr Ephesiaid. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A., Llundain.—2. Nodiadau ar Lyfr y Barn- wyr. Gan y Parch. J. Owen Thomas, M.A., Aberdyfi......• •........218—222 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Cymdeithasfa Pontardulais. 2. Aber- afon.—Cyfarfod Sefydlu y Parch. William Davies ....................225—227 Ton.—Plas Newydd..........................................................229 Llyfbau Newyddion ...................,....................................229 Y Ehai a Hunasant.—1. Y Parch. Richard Jones, Aberangell.—2. Mr. Edward Roberts, Llys Aled, Rhyl.—3. Mr. John Lloyd, Tre-eiddon, Môn......230—233 Babddoniaeth.—0 ! Iesu, fy anwyl Waredwr, 201. Rhed yr yrfa, Gristion .... 208 Manion.—Pregethu Hen Bregethau ............'..............................201 Cronicl Cenadol—1. Cymanfa Shella. Gan y Parch. Robert Jones, B.A. —2.fDychweliad y Parch. John Roberts.—3. Ymweliad âg Eglwysi Dosbarth Jiwai—Llythyr oddiwrth y Parch. W. M. Jenkins.—i. Silchar—Llythyr oddiwrth Miss Elizabeth Williams.—5. Llythyr oddiwrth MissLauraEvans. —6. Hawliau Paganiaid, &c—7. Derbyniadau at y Genadaeth........236—240 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYPRFA Y CYPUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREPFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. jí PRIS PEDAIR CEINIOG.] MAY, 1896. §