Skip to main content

Rhif 785.] [Llyfb LXVL CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID (LALFINAIDD Dan olygiad y Paroh. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. MAWRTH, 1896. 1. Y Duw-Ddyn. (The God-Man.) Gan y Paroh. R. H. Morgan, M.A......... 97 2. Myfyrdodau mewn Duwinyddiaeth. III. Gan y Parch. W. Ryle Davies, Llundain................................................................106 3. " Y Messiah." Gan y Parch. W. Williams (Einion), Dinas Mawddwy ......113 4. " Ruth, Tý Capel." Gan Mrs. J. M. Saunders..............................117 5. Pa fodd i Grefyddoli'r Plant. Gan y Parch. W. M. Griffith, M.A., Dyffryn .. 123 6. Llyfbau Newyddion.—1. Llawl.yfrau Undeb yr Ysgolion Sabbothol: Llyfr y Barnwyr, gyda Rhagarweiniad. a Nodiadau Eglurhaol.—2. Gwers-Lyfrau Ysgrythyrol: Llyfr y Barnwyr, Pennodau i.—xvi.—3. Anerchiadau ar Fedydd a Swper yr Arglwydd.—4. Caneuon Cymru.—5. Nodiadau ar Hanes Iesu Grist ........................................................127—128 Maes Llafub Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar yr Epistolau Bugeiliol. Gan y Parch. Owen J. Owen, M.A., Rock Ferry.—2. Yr Epistol at yr Ephesiaid. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A., Llundain.—3. Nodiadau ar Lyfr y Barnwyr. Gan y Parch. J. Owen Thomas, M.A., Aberdyfl... 133—138 Babddoniaeth—Ow! nid bustlaidd flas y cwpan ! 106. Manion.—Dull y byd hwn yn myned heibio, 123. Mynediad Crist o dir y rhai byw, 128. Cbonicl Cenadol.—1. Llydaw—Llythyr oddiwrth Mr. Evan Jones.—2. Bryniau Jaintia—Ymweliad â Jaintia. Llythyr oddiwrth y Parch. Robert Evans.— 3. Sylhet.—i. Derbyniadau at y Genadaeth.......................... 142—144 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. t- PRIS PEDAIR CEINIOG.] MARCH, 1896.