Skip to main content

CYLCHGEAWN MISOL Ý METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan olyéiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. ÜHWEFROR, 1896. íÍBtttttogíStat). 1. Teyrnas Dduw. Ysgrif I. Gan y Parch. E. Jarnes Jones, M.A., Manchester.. 49 2. Myfyrdodau rnewn Duwinyddiaeth. II. Gau y Parch. W. Eyle Davies, Llundain ................................................................54 3. Cynhyrfiadau AnianyddoljMawreddog. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A .. 62 4. " Elen Werngoch." Gan Mrs. J. M. Saunders.............................. 67 5. " Gofalaeth Eglwysig." Gan Mr. Thornas Ellis, Cynlas ....................74 6. Peth i'w Ystyried.......................................................... 76 7. Llyfbau Newyddion.—1. Hanes Cymru. Ehan I. Hyd Farwolaeth Gruffydd ab Llewelyn yn 1063.—2. Yr Epistolau Bugeiliol: Yn cynnwys Nodiadau Beiruiadol Egìurhaol, a Sylwadau Ymarferol, &o.—3. Hanes Iesu Grist: O'i Enedigaeth hyd Wyl y Pebyll.—4. Arweinydd i Had yr Eglwys at Fwrdd yr Arglwydd............................................,.......77 Maes Llafub Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar yr Epistolau Bugeiliol. Gan y Parch. üwen J. Owen, M.A., Eock Ferry.—2. Nodiadau ar Lyfr Josua. Gan y Parch. J. Owen Thomas, M.A., Aberdyfi.........78—81 Gwaith a Symudiadaü y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa'r Bala.—2. Cynuad- ledd Genadol Liverpool................................................85—87 Manion.—Awstin o Gaergaint, 92. Babddoniaeth.—Y Gŵr Gofidus Cynnefin a Dolur, 61. Ymson diwedd blwj-dd- yn, 67. Yr Angel Cuddiedig, 78. Mynydd Duw, 77. Cbonicl Cenadol.—1. Bryniau Khasia—Dosbarth Mawphlang—Llythyr oddi- wrth y Parch. E. Evans.—2. Dosbarth Shella—Ehanau o Lythyr oddiwrth y Parch. E. H. Williams.—3. Bryniau Jaiutia—Dosbarth Shangpoong—Llythyr oddiwrth y Parch. W. M. Jenkins.—4. Silchar—Llythyr oddiwrth Miss Eliza- beth Williams—Llythyr oddiwrth Miss Laura Evans.—5. Llydaw,—6. Der- byniadau at y Genadaeth............................................92—96 CAERNAEFON: CYHOEDDWYD YN LLYFEFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BEIEN OWEN TEEFFYNNON : AEGEAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB.