Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Ehif. 275 o'r Gyfres Newydd.] i?®î [EMf. 469o'rHeriGyfres, Sf Ìfilcferẁ 2Hisal 5 Sít%bisfiaà Calfinaiìẁ. TACHWEDD, 1869. CYNNWYSIAD. YPregethwr Defnyddiol. Coff.idwr- iaeth am y diweddar Barch. David Davies, T.vrgwỳn. Gan y Parch, GrifBth Davies. Aberystw'yth ...... 401 Hen üoi'nodau Cynideithasî'àoedd y Dehendir. Gau y Parch. T. Phil- lips, D.D................................. 406 Llithoedd ar îSgíwys Drefnus. Gnn y Parch. Hobert Ellis, Ysgoldŷ 409 Dysgeidiaeth Crist........................ 412 Barddoniaeth . Caredigrwydd.............................. 415 "Fy Mab, Moes i mi dy Galon"...... 415 Sylwadau Ymarferol ar Lyfr y Diar- ebion...................................... 415 Cofiant am y diweddar Barch. Fou)k Evans, Machynlleth ................. 417 Cofiant a Phregethau y Parch. Evan Harries, Merthyr..................... 417 Oofhodiadau a Newyddion mewn cysyllt- iad a Methodistiaeta Cymru. Cymdeithasfa Caernarfon............... 418 Capel C'armel, Sir Fflint ............... 422 Y Cyfarfodydd Misol— Sir Frycheiniog ....................... 422 Sir Forganwg ........................... 423 Sir Gaerf'yrddin ........................ 424 Sir Benfro................................ 425 Sir ürefaldwyn ...................... 426 Dwyrain Meiriunydd................ 427 Gorllewin Meiriouydd ............... 427 SirFflint................................. 428 Sir Ddiubych .......................... 428 Arí'on....................................". 429 Llëyn ac Eiíionydd..................... 430 SirFôn................................... 430 Bwrdd y Golygydd. Llythyr o'r America ..................... 431 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mrs. Evans, Fronsroch. Sir Fôn ...... 433 Mr. Thomas GrifSths, Ceuuaut, Llan- r«g......................................... 434 Bu Farw .................................... 434 Amrywiaethau. Ysbryd y Bywyd ........................ 435 D'íogelwcb yNefoedd..................... 436 Dyfodfa Rwydd at Dduw............... 436 AÌlan, Mr. Áur !........................... 436 Yr Ymadawiad â Pharadwys ......... 436 Du w gyd.i ei i obl mewn Cyfyngderau 436 Oadwtìiìigaeth y Lleidr ary Groes... 437 Fl'enestr vr Arc'h......... ................. 437 YTriDosbarth ........................... 437 Cronicl Cenadcl. LH'thyr oddiwrth y Parch. Hugh Roberts................................ 437 Llythyr oddiwrth y Parch. Griffith Huglies................................... 438 Ymadawiad y Parch. Thomas Jerman Jones..................................... 439 Rhoddion at wasanaeth y Genadaeth 440 TREFFYNNON: P. M. EYANS. ìm NOYEMBER. 1869. TSfgí