Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. $ EMf. 272 o'r Gyfres Newydd.] —-------—^m [Bbif. 466o'rHenGyrres. % -P <. NETJ ij)I%tak !W 2 Pet|ŵöŵ Cẁŵà AWST, 1869. CYNNWYSIAD. Y Parcb. John Jones, Llanbedr, Ceredigion. Gan y Farch. Daniel Evans, Waenfawr ..................... 281 Heu Gofnodau Cymdeithasfäoedd y Deheudir. Gan y Parch. T. Phil- lips.D.D.................................. 287 Oofnodiadau a Newyddion mewn cysyllt- iad a Methodistiaeth Gymrn. Yr Araeth ar Natur Eglwys, a dra- ddodwyd yn Nghynideithasfa Din- bych. Gaa y Parch. Griffith Parry 289 Cymdeithasfa Liverpool ............... 295 Cymdeithasfa Amlwch.................. 300 AthrofayBala .......................... 303 Hanley, Sir Stafiford..................... 304 Y Cyfarfodydd Misol— Sir Frycheiniog ........................ 304 Sir Forganwg........................... 306 Sir Gaerfyrddin........................ 307 SirBenfro .....:........................ 307 SirAberteifi ........................... 308 Sir Drefaldwyn ........................ 309 Dwyrain Meirionydd.....:.T"........ 310 Gorllewin Meirionydd ............... 311 Sir Fflint................................. 312 SirDdinbych ........................... 313 Arfon ................................... 313 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mr. EdwardPughe, Cornwall......... 314 Mr. Robert Morus, Beddgelert ...... 315 Bu Farw.................................... 316 Amrywiaethan. Y Brenin Tragywyddol.................. 316 Barddoniaeth y Gragen................ 316 Dull Luther o Astudio y Bibl......... 316 Prynu Eglwys a Ghynnulleidfa ...... 316 Henafiaethau Cymru..................... 317 Oronicl Oenadol. Bryniau Cassia— Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. Hugh Roberts........................ 317 Cyfarfod yr Henaduriaeth'yn Cassia 319 TEEFFYNNON: P. M. EVANS. AUGUST, 1889.