Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Mü^: PRIS PEDAIR CEINIOG. Ehif. 270 o'r Gyfres Newydd,] [EHif. 461o'rHenGyfres. % "V Ìglt|grẁ SÌibüI 5 gtí%bÌ5Íiŵ CalfiîÄ MEHEFIN, 1869. CYNNWYSIAD. Delw y Duw Anweledig. Gan y Parch. Evan Phillips, Casteil- newydd yn Emlyn .................. 201 Hen Gofnodau Cymdeithasfäoedd y Deheudir. Gan y Parch. T. Phiì- lips, D.D.................................. 205 Y Ffordd i'r Nefoedd. Gan y Parch. J. H. Symond, Wreiaam............ 207 Dylanwad Dyn fel Deiliad Cym- deithas................................... 211 Barddoniaeth. CwympPedr .............................. 213 Marwnad er Coffadwriaeth am y diweddarMr Johu Evanso'rBala 215 Cysuro Credadyn ........................ 216 Hymnau a Thôuau at Wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Band of Hope 217 Cerddor y Tonic Sol-fa.................. 217 Y Cerddòr Cymreig ..................... 217 Miwsig y Miloedd ........................ 218 Oofhodiadau a Newyddìon mewn cysyllt- iad a Methodistiaeth Oymru. Cymdeithasfa Llangadog.............. 218 Llythyr y Parch. William Hughes, Queensland.............................. 222 Ysgoldŷ Kent Street, Liverpool...... 225 Y Genadaeth Gymreig yn Dublin ... 226 Cyroanfa Llundain....................... 226 Talybont, Ceredigion..................... 227 Y Cyfarfodydd Misol— Sir Frycheiniog ........................ 228 Sir Forganwg.......................... 228 SirAberteifi.............................. 229 Sir Drefaldwyn ...................... 230 Dvvvrain Meirionydd.................. 231 Sir Ftiint................................. 231 SirDdinbych........................... 231 Arfon...................................... 232 Llè'yn ac Eifionydd..................... 233 SirFÔn................................... 233 Nodiadau ar yr Amseroedd ... 234 Bwrdd y Golygydd. Yr Achos Seisonig yn Nghaerdydd 235 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mr. Hugh Owen, Caernarfon ...... 236 Amrywiaethau. Hunanddigonedd Duw.................. 236 Cyhoeddi yr Efengyl..................... 237 Cynnaliaeth Gwir Grefydd ............ 237 EffaithGwin .............................. 237 Orcniol Cenadol. Bryniau Cassia— Llythyr oddnvrth y Parch. Grifiith Hughes................................. 237 Lr- TBEFFYNNON : P. M. EYANS. JUNE, 1869.