Skip to main content

Sbif. 269 o'r Gyfres Newydd.] [Rhif. 463 o'rHenGyfres. "V $M$ẁit äîisol 5 gtrf|0bisíiaiìr Calfinartò. MAI, 1869. CYNNWYSIAD. Crefydd a Rhiuwedd. Gan y Parch. VV. WiMams, Crughywel........... lfll Ilon Gofnodau Cymdeithasfüoedd y Dcheudir. GanyParch. T. Phil- lips, D.D.................................. 165 Y Fi'ordd i'r Nefoedd. Gan y Parch. J. H. Symond, Gwrecsam ......... 168 Comodiadau a Newyddion mewn cysyllt- iad a Methodistiaeth Cymru. Cymdeithasfa Beaumaris.............. 172 Gwyl Ddirwestol Lirerpool............ 179 Yr Àchos Saesonig yn Nhowyn Meir- ionydd.................................... 181 CyiuanfaFIynyddol y Pasc yu tffestimog*............................... 183 YCyfarfodyddMisol— Sir Frycheiniog ........................ 184 Sir Forganwg.......................... 184 SirBenfro................................. 185 SirAberteifi.............................. 186 Heuaduriaeth Trefaldwyn ac Am- wythig................................. 18S Sir Drefaldwyn....................... 188 Gorllewin Meirionydd ............... 1S9 Sir Ffiint................................. 190 Sir Ddinbych .......................... 190 Arfon...................................... 191 Llëyn ac Eiíìonydd..................... 1**1 Sir Fôn................................... 192 Nodiadau All yr Amseroedd......... 198 Bwrdd y Golygydrì, Cyfarfod Misol Arfon a Dirwest...... 194 Amrywiaethau. Fferylliaeth yn dangos Daieni Duw lí'fi Amrywiaeth Arddull..................... 19(> Sancteiddrwydd........................... 196 Crouicl Cenadol. Bryniau Cassia— Llythyr oddiwrth y Parch. Hugh Roberts................................. 196 Llythyr oddiwrth y Parch. Griffith Hughes................................ 19S Llythyr oddiwrth y Parch. Hugh Roberts................................. 199 TEEFFYNNON : P. M. EYANS.