Skip to main content

"3T -P &*&Q*Ì*. NBU •<. §])%á)n glisffl s Sl%bisíiaà Cd&miìà EBRILL, 1869. CYNNWYSIAD. Y Diweddar Barchedig Henry Rees. GanyGolygydd..................... 121 Hen Gofnodau Cymdeithasfàoedd y Deheudir. Gaii y Parch T. Phil- lips, D.D.................................. 131 Nodiadau am y Diweddar Barch. Hugh Hughes, Abergele. Gan y Parch. G Parry, Llaurwst ........ 134 Eghriadau Ysgrythyrol. Rhufeiniaid vi. 17........................ 136 Titusiii. 13, 14 ........................... 136 Barddoniaeth. Llinellau ar Farwolaeth Bachgen Ieu- anc a'i Fam............................ 137 In Meraoriam.............................. 13S Temtiad Crist......................... 138 GrasaFfydd .............................. 138 Y Cyfeiri&dur Ysgrythyrol............ 139 Daríithiau i Blant........................ 139 YTlw.s Arian ........................... 139 Y Ddeilen ar y Traeth................. 139 Duwinyddiaeth Natuiiol.............. 140 The Temperance Bible Commentary 140 YGiu Shop................................ 140 Comodiadan a Newyddion mewn cysyllt- îad a Methodistiaetb Cymru. Capel y Faerdref, Llaudrillo ........ 110 Y Cyfarfodydd Misol— Henaduriaeth Lancashire, Caer- llëoti, &c.............................. 141 Sir Frycheiniog ........................ 142 Sir Forgauwg.......................... 143 Sir Gaerfyrddm ........................ 143 SirBenfro................................. 144 SirAberteifi.............................. 145 Sir Drefaldwyn...................... Dwyrain Meirionydd .................. Gorlìewin Meiriouydd .............. Sir Ftiint.............................. Sir Ddinbych .......... ............ Llëyn ac Eitìonydd..... .............. Sir Fôn ................................ NODIADAUAIÎ YH AMSEROEDD ........ Bwrdd y Goiygydd. Lledaniad y Hibl yn Spain ............ Llywodraeth Ejlwysig y Metliodist- iaid Calfinaidd........................ Cais am Farwnad........................ Bywgraffiaeth a Marwrestr, Mr. David Jones, Uanllecbid, Arfon Ciaddedigaeth y Parch. H. Rees ... Amrywiaethan. Ufndd dod Fiydd......................... Amynedd Job......................... Duo Gwallt............................. Gweled, ac heb Weled................. Cytíawnder a Chyfraith.................. Y Mab Afradlawn........................ Vr Amserau a'r Weinidogaeth......... Rhaid wrtli Bregethwyr Mawr......... Iarll Sbaftesbury................ ..... Dirwest neu f'od heb Wraig............ Y Byd a'i ysbryd ___................... Amraheu a Chredu....................... Ymachub yn Raddol..................... Amcan wrth Wrando yrEfengyì...... 146 146 147 148 149 149 150 150 152 15-2 154 154 156 157 157 157 157 157 158 158 158 158 15S 158 159 15ỳ 159 Cronicl Cenadol. Llydaw..................................... 159 Jynteah....................................... 160 Derbyniadau at y Genadẃeth Dramor 160 TREFFYNNON : P. M. EYANS.