Skip to main content

Ç BMf. 267 o'r Gyfres tfewydd.] PRIS PEDAIR CEINIOG. [Ehif. 461o'rHenGyfres. 1T #2l%rẁ ltkl j Pe%bistia& Cŵtòà MAWRTH, 1869. CYNNWYSIAD Dirgelwch Duwioldeb. Gan y Parch. John H aghes, Liverpool............... 81 Hen Gofnodau Cymdeitbasfäoedd y Deheudir. Gan y Parch. T. Phil- lips, D.D.................................. 88 Gwragedd Duwiol yr Efengylau......... 90 Barddoniaeth. Llabyddiad Stephan........................ 92 Dim Ymeuydd .............................. 93 Er Côf am y ddiweddar Miss Mary Elias; Creigia, Môn ................. 93 Oofaodiadau a Newyddion mewn oysyllt- iad a Methoáistiaeth Cymru. Cymdeithasfa y Bala .................... 93 Ymweliad o'r Iwerddon â Chymdeith- asfa Bangor. Gan y Parch. Proffes- wrM'Gaw, Derry........................ 97 Southport................................... 100 Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parch. Hugh Hughés, Abergele. Gan y Parch. J. Foulkes, Rhuthyn 102 Y Cyfarfodydd Misol— Sir Frycheiniog ........................ 104 Sir Forganwg.......................... 105 Sir Gaerfyrddin ........................ 106 Sir Drefaldwyn ....................... 106 DwyrainMeirionydd .................. 107 SirFtìint ................................. 108 SirDdinbych .......................... 108 Arfon..................................... 109 Llëynac Eifíonydd..................... 110 SirFÔn ................................... 110 NODIADAU AE TE AMSEEOEDD......... 111 Bwrdd y Golygydd. Llywodraeth Eglwysig y Methodist- iaìd Caltìnaidd........................... 112 Yr Efengyl yn Aneffeithiol ............ 114 Papyrau Arholiadol ..................... 115 YnheglwsNi ............................. 116 Yr Erthygl yn NHEYSOEFA'Bhagfyr 116 TaithiẄlad Canaan.................... 116 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mr. Matthew Davies, Garthpwt, Llan- wnog, Sir Drefaldwyn. Gan y Parch. Joseph Thomas, Carno ... 117 Amrywiaethau. Duwa'rByd................................. 118 Gwirionedd yn y.Tir..................... 118 Oronicl Oenadol. Bryniau Cassia.............................. 118 Eglwysi y Dyffrynoedd.................. 119 Shella.......................................... 119 Mawstoh .................................... 120 Nongwar .................................... 120 Nongbah .................................... 120 Derbyniadau at y Genadaeth Dramor 120 üL TEEFFYNNON: P. M. EYANS. -r->^>JI