Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. të Ehif. 266 o'r Gyfres líewydd.] <*f [Bhif. 460o'rEen&yfres g -P ^Söí^, NEU #n%rata |§kl g Pájtòfiẁ ẁlfetìà CHWEFROR, 1869. CYNNWYSIAD. Addysg at Gyfrif ein Dyddiau. Gan y Parch. Henry Rees.................. 41 Hen Gofnodau Cymdeithasfáoedd y Deheudir. Gan y Parch. T. Phil- lips, D.D.................................. 47 Gwragedd Duwiol jrr Efengylau......... 49 Egluriadau Ysgrythyrol, Palestina a'r Salmau ..................... 51 Porthiy Pum' Mil.......................... 51 Actauxvi. 12................................. 53 Actau xvii. 6.................................. 53 1 Corinthiaid ii. 9, 10..................... 53 2 Corinthiaid iv. S........................... 53 1 Thessalouiaid i. 3 ...................... 53 2 Thessaloniaid ii. 13 ..................... 53 Barddoniaeth. Llawenydd Bydol ac Ysbrydol ......... 53 Myfyrdod cyn Toriad y Wawr, Calan, 1S69.......................................... 54 Yr Ymgnawdoliad....................... 54 Gras a Dyledswydd ...................... 54 Oomodiadau a Newyddion mewn cysyllt- iad a Methodistiaeth Cymru. Ymweliad o'r Iwerddon â Chymdeith- asfa Bangor. Gan y Parch. Profl'es- wrM'Gaw, Derry........................ 54 Llythyr oddiwrth y Parch. David Harries, Ironton, Ohio............... 58 Witton Park, Durham..................... 59 Llundain,—Cyfarfod Blynyddol yr Ysgolion Sabbothol...............,..... 60 Trysorfa y Gweinidogion.................. tỳ\ YCyfarfodyddMisol— Sir Frycheiniog........................... 61 Sir Forganwg............................. 62 Sir Beni'ro ................................. 63 Sir Aberteifì .............................. 64 Dwyrain Meirionydd..................... 65 Gorllewin Meirionydd................ QQ Sir Fflint.................................... 67 Sir Ddinbych.............................. 68 Cyfarfod Misol Arfon .................. 69 Sir Fôn...................................... 69 NODIADATJ AR YR AMSSROEDD ......... 70 Amrywiaethau. Y Ddau Dric................................. 75 Meddyginiaeth rhag y Gymalwst...... 75 Ffyddlondeb i'r Arglwydd............... 75 Y Chinëad a'i Fam ........................ 75 Cronicl Cenadol, Llydaw................. .................... Quimper....................................... Bryniau Cassia .............................. Bryniau Jynteah .......................... Y Cyhoeddiad Misol yn y Ffrancaeg... Derbyniadau at y Genadaeth Dranior Ffeithiau Cenadol.......................... Blychau Cenadol........................... TBEFFYNNON : P. M. EYANS. fe*P FEBRUARY, 1869.