Skip to main content

<§í%rato UÌS0I S 38%Maä> ẁlfiiraiìà IONAWB, 1869. CYNNWYSIAD. Addysg at Gyfrif ein Dyddiau. 6an y Parch. Henry Rees.................. 1 Hen Gofnodau Cymdeithasfäoedd y Deheudir. Gan y Parch. T. Phil- lips, D.D.................................. 5 Defodaeth Eglwysig. Gan y Parch. J. Ogwen Jones, B.A...................... 11 Oofnodiadau a Newyddion mewn cysyllt- iad a Methodistiaeth Oymru, Cymdeithasfa y Bala ..................... 14 Ymweliad o'r Iwerddon â Chymdeith- asfa Bangor. Gan y Parch. Proffes- wrM'Gaw, Derry........................ 18 Carmel, Sir Fflint—Cyfarfod Cyflwyn- iadol (Induetion Meeting)............ 21 Y CyfarfodyddMisol— Henaduriaeth Lancashire, Caer, &c. 22 Sir Forganwg............................. 23 Sir Gaerfyrddin........................... 23 SirBenfro ................................. 23 SirAberteifl .............................. 24 Sir Drtfaldwyn........................... 24 S» Fflint.................................... 26 Sir Ddinbych.............................. 26 Arfon ...................................... 27 Llëyn ac Eifionydd .................... 27 SirFôn .................................... 28 NODUDAÜ AR YR AMSEBOEDD ......... 29 Bywgraffiaeth a Marwrestr, Mrs.Mary Jones.priod Mr.Evan Jones, Pen y cae, Rhosllanerchrugog...... 29 YParch. W. Morris, Llanelli............ 31 Y Parch. Daniel Evans, Penrhyn...... 31 Miss Elizabeth Lewis, Neuadd, Llan- fihangel Talyllyn, Brycheiniog ..... 32 BuFarw....................................... 32 Amrywiaethan. Myned Adref yn yr Hwyr ............... 36 Y Mammon Anghyfiawn................. 36 Ymarferiaeth o Astudrwydd............ 36 Chwantau Cnawdol........................ 36 Y Pabyddion ac America .............. 36 Maddeugarwch.............................. 36 Nerth Gwirionedd........................... 37 Ariangarwch................................. 37 Rhoddion Daionus........................... 37 Beth yn Ychwaneg ?....................... 37 Oroniol Oenadoi. Llydaw ...................................... 37 Bryniau Jynteah ........................... 38 Cassia......................................... 39 Sypynau i'r Cenadon yn India ........ 40 Derbyniadau at y Genadaeth............ 40 Ffeithiau Cenadol .......................... 40 TREFFYNNON : P. M. EYANS.