Skip to main content

FBIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 144, %*£$?] [Rhif. 338, °G^ T DRYSORFA; NEU ŵjlrjigratüti Mw\ q Ŵiijaaiatiaia ŵlfitiaiaa. EHAGFYR, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodan a Gohebiaethau. Y Gŵr a'r Un Dalent........................ 397 Goruchwyliaeth Athrawon yr Ysgol Sabbothol ................................... 405 Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. Gweddi .......................................... 409 Paul yn Ddyledwr .......................... 409 Y Plentyn yn dysgu yr Henafgwr ...... 410 Geiriau y Doethion..................... ..... 411 Earddoniaeth. Ymadawiad y Pererin..................... 411 Emyn Angladdol y Cristion............... 411 Y Wasg. "MahetheBestofit"..................... 411 The Monthly Heràld ..........'...*„.,,„..... 412 Yr Anianydd Cristionogol.......;,.;....'... 412 Cofnodau Cymdeithasfaol. Cymdeithasfa Hwlffordd ...........,...... 412 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istíaeth Galflnaidd. Sir*Forganwg: Marwolaeth Mr. T. Morgan, Caer- dydd ....................................... 414 Çyfarfod Blynyddol Ysgolion Dos- barthLlantrisant........................ 414 Sir Gaerfyrddin: LlaneUi—Ysgol Sabfcothol y Trinity 415 SirFôn: Marwolaeth y Parch. John Charles ... 415 Marwòlaeth Mr. E. Jones, Llanorch- ymedd .................................... 416 HenaduriaethSiroedd Caer a Lancaster: Seacombe .................................... 416 Liverpool .................................... 417 Llundain: Methodistiaeth Gymreig yn Llundain 417 Amwythig: Marwolaeth y Parch. Ebenezer Wil- liams ...................................... 418 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mrs. Lloyd, Dolfechles, gerllaw yr Wyddgrug ................................. 418 Bwrdd y Golygydd Amrywiaethau. 419 Lloegr a Chymru a'r Pibl Gymdeithas.. 421 Prifysgol Llundain ........................... 421 Athrofëydd Duwinyddol America ...... 421 Mr. Hunanola'i Gyfeillion............... 422 Yr Ymneillduẁr Anghyson............... 422 Y Gwahaniaeth rhwng Dyn a Dyn...... 422 Y Bobl Onestaf *;............................ 422 Y diweddar Esgob Bloomfield............ 422 Pechod Eglwysyddol ...Vf..i... ........... 422 Elephantiaid yn gwneutìmr Priddfeini 422 Y Cronicl Cenadol. Pigion o Lythyrau oddiwrth y Parch. W. Pryse .................................... 422 Y Genadaeth Iuddewig.................... 424 Wynebddalen, Rhagymadrodd, a'r Cynîtwysiad. . . TREFFYNNON: ABÖRAPFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EVANS, HEOL-FAWR. • DyEMBER, 1858.