Skip to main content

PBIS PEDAIB CEIHIOO. khif. 143, ««yjstì [Rhif. 337, <SLg; Y DRYSORFA; NEU (ftjltjjgramn Mmû q Ŵtjjaatsttaia Calfittataa. TACHWEDD, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Adfywiad Crefyddol ........................ 361 Goruchwyliaeth Athi'awon yr Ysgol Sabbothol...................................367 Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. Difíygion mewn Crefyddwyr............... 371 Geiriau y Doethion........................... 373 Helem a Shelesh.............................. 373 Mor dda fod genym Dduw! ............... 375 Gwedd'iau Mam .............................. 375 Barddoniaeth. MynyddSinai .........,....................... 377 Synfyfyrdod.................................... 378 Yr Hael a'r Cybydd ........................ 378 Cofnodau Cymdeithasfaol. Cymdeithasfa Pwllheli ..................... 379 Hysbysiadau Crefyddol ao Eglwysig yn Gyffredinol. Y Cymry a'r Fibl Gymdeithas............ 381 Ychydig o Hanes yr Adfywiad Cref- yddol yn Mhenmachno, ddeugain inlynedd yn ol.............................. 382 Lloffion: Marwolaeth y Parch. Dr. Brown, Edinburgh—Cais am Ddiwyg- iad Eglwysig gan Glerigwyr Pabaidd Germany—India a Chymdeithas Gen- adol Llundain—Ymwrthodiad â Phab- yddiaeth—Y Gyffesgell yn Eglwys Loegr—-Y Puseyaid a'r Pab—Crefydd yn Holland ................................. 383 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galfinaidd. Sir Gaernarfon: Dwygyfylchi................................. 3S4 ! HenaduriaethSiroedd Lanoaster aChaer» lleon, a Goror Sir Pflint: Anrheg i'r Parch. Joseph Jones ...... 384 Australia: Melbourne........................,........... 384 Mordaith i Austraüa ..................... 384 Bywgramaeth a Marwrestr. Mr. John Owen, Fferam Isaf, Bethle- hem, Sh-Fôn .............................. 385 Y Parch. WiUiam Roberts, Clynnog ... 387 Bwrdd y Golygydd. Rhedegfeydd a Chwarëyddiaethau Caer- gybi............................................. 390 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. Diwygiad Seneddol........................... 393 Prwssia .......................................... 394 Rwssia .......................................... 394 Amrywiaethau. Gwaredigaeth Ryfeddol..................... 394 Elusen yn Beryglus........................... 394 Gwyneb Benthyg.............................. 394 Gwddf Mawr.................................... 394 Bangor, a Sir Gaernarfon, a'r Fibl-Gym- deithas ....................................... 394 Y Cronicl Cenadol. Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. J. Williams .................................... 395 Y Genadaeth Iuddewig..................... 39G TEEFFYNNON: ARaRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EYANS, HEOL-FAWR. NOYEMBEB, 1858.