Skip to main content

PEIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 142, <%«$£] [Rhif. 336, %g£ Y DRYSORFA; NEU (©tjlrjjgtatfln Mml q ŴlflẄiaüt Caliwaiìẁ- HYDEEF, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Profiad .......................................... 325 Ymborthi yn Ngwasanaeth Duw......... 327 Dowis Blaenoriaid ........................... 330 YSabbath....................................... 333 Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. Defnyddiau i'r Meddwl ..................... 335 Chrysostom heb ofni dim ond Pechod... 336 Dr. Prideaux, Esgob Caerwrangon...... 337 Aflwyddiant y Weinidogaeth ............ 337 Barddoniaeth. Cwynfan y Bardd yn Amser Cystudd yneiDeulu ................................. 338 Cyfarchiad Priodasol ........................ 339 Y Bugail a'r Oenig........................... 339 Croes fy Ngwaredwr ........................ 339 BeddfyMam ................................. 339 Y Wasg. Y Blaenffrwyth .............................. 340 TelynSeion .................................... 340 Cofhodau Cymdeithasfaol. Cymdeithasfa Pwllheli ..................... 341 Hysbysiadau Crefyddol ac Eglwysig yn Gyflredinol. Yr Anffyddiwr yn Ymostwng i'r Gwir- ionedd ....................................... 344 Lloffion : Charles, a'r Fibl-Gymdeith- as—Tasmania, Australia—Y Gyffes- gell yn Eglwys Loegr—Y Cynghrair Efengylaidd—Agoriad Palas Syden- ham ar y Sabbath—Eglwys Henadur- iaethol Seisonig yn Paris—Yr Adfyw- iad Crefyddol yn America—Mynachdŷ Pabaiddyn Nghymru—Cymynroddion Americaidd—Dr. Gobat, Esgob Jeru- salem—Y Wesleyaid yn Melbourne 344,345 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galfinaidd. Sir Aberteifi: Aberystwyth................................. 345 SirFôn: Cyfarfod Blynyddol yr Ysgolion Sab- bothol...................................... 345 346 Sir Ddinbych: Conwy ................................ SirFflint: Marwolaeth y Parch. Robert Wil- liams, Caerlleon ........................ 346 Sir Feirionydd: Llanarmon Ceiriog ........................ 347 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mr. John Owen, Fferam Isaf, Bethle- hem, Sir Fôn................................. 347 Mr. Thomas Owen, Amwythig............ 349 Mr. W. Williams, Braichmelyn, Beth- esda, Arfon ................................. 351 Mrs. Jones, Ffrith, Tryddyn, Sir Fflint 351 Mr. Thomas Owen, Bont Uchaf, Sir Gaernarfon ................................. 352 Bwrdd y Golygydd ......... 353 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. Pellebyr Môr y Werydd..................... 354 Twrci............................................. 354 China............................................ 354 Amrywiaethau. Cymhwysderau Ysgolfeistri............... 354 Dylanwad....................................... 355 Portrëad o'r Cybydd ........................ 355 Tobacco yn y dyddiau gynt ............... 355 Yr Ager.......................................... 355 Y Myglys ac Ardalwyr Ffestiniog ...... 355 Gair i Bregethwr ynghylch Poblogrwydd 355 Y Gweinidog a'r Cerbydwr ............... 355 Y diwrnod wedi yr Etholiad............... 356 Rhoddion Haelionus y Milwriad Pennant 356 Y Sabbath ac Arglwyddi Derby a Pal- merston....................................... 356 Cymedroldeb ................................. 356 Pethau Bychain .............................. 356 Pawb yn Ieuanc yn y Nefoedd............ 356 Blys y Frwyth Gwaharddedig............ 35ô Y Seren Gynffonog........................... 356 CoffiaChwrw ................................. 356 Y Cronicl Cenadol. Llythyr oddiwrth y Parch. R. Parry ... 357 Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jones ... 358 Y Genadaeth Iuddewig..................... 359 Y Llong Genadol Gyntaf .................. 360 TEEFFYNNON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EYANS, HEOL-FAWR. OCT0BER, 1858.