Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 141, îÿ] [Rhif. 335, 0Ä Y DRYSORFA; NETT fglríîgrattra Mini tj ŴíjtnuMatìt Calfittŵ MEDI, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaeth.au. Drwg Clauarineb mewn Crefydd......... 289 Difrifoldeb gyda Dirwest .................. 296 Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. Hanes Proflfeswr Tramgwyddol ......... 299 Gwella Crefydd .............................. 301 Taeniad Cristionogaeth..................... 301 "Na ieuer chwi yn anghymharus gyda'r rhai digred"................................. 302 Barddoniaeth. Pennillion Amrywiaethol.................. 303 Yr Wythfed Salm ........................... 304 " A all y Pagan fod yn Gadwedig ?" ... 304 Y Wasg. The Four Evangeüsts........ 305 Hysbysiadau Crefyddol ac Eglwysig yn Gyffredinol. Y Bibl yn Ynysoedd Môr y Dê............ 305 Y Bibl yn Ngwlad y Twrc.................. 306 LLOFFION: Adfywiad ac Undeb yr Eg- lwys—Y Bibl yn Rhufain—Bibl Gym- deithasAmerica—PenodiadauEglwys- ig A rglwydd Derby—Cymdeithas Ef- engylaidd Geueva—Yr Efengyl yn Hispaen — Athrawiaeth Traws-syl- weddiad — Cyfarfodydd Gwedd'iau New York—Y Pregethu gan Glerig- wyr yn Neuadd Exeter—ý Gynnadl- edd Wesleyaidd ..................... 307,308 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galfinaidd. Sir Forganwg: Capel y Graig, Pontypridd ............ 309 Sir Ddinbych: Marwolaeth y Parch. John Jones, Rhyl 309 SirFflint: Marwolaeth Mr. J. Adams, Cilcen ... 309 - America: New York—Gosod Conglfaen Capel Newydd y Methodistiaid Calfinaidd 310 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mrs. Jonos, Fronisaf, Wyddgrug......... 310 Mr. Richard Parry, Llannor............... 311 Mr.Wiiliam Jones,Neuadd, Talwrn,Môn 311 Mr. R. Jones, Llanfechel), Môn ......... 312 Miss Laura WilUams, Tŷ newydd, Llan- gian, Sir Gaernarfon ..................... 313 Mr. Ellis Jones, Rhostryfan, Llanwnda 314 Mrs. Jane Williams, Rhyd-ddu, Sir Gaer- narfon.......................................... 314 Bwrdd y Golygydd ......... 315 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. Gohiriad y Senedd ........................... 317 Ymwehad y Frenines â Cherbourg...... 318 Pellebyr Môr y Werydd..................... 318 Gwrthryfel yr India ........................ 318 China............................................. 318 Amrywiaethau. "RhyDlawdiGadwCydwybod" ...... 319 Y Milwr Duwiol yn Marw.................. 319 Addysg Merched Gweithwyr ............ 319 Barn Duw ar Dyngwr........................ 319 Y Sachaid Bridd.............................. 319 Hanesyddiaeth ac 01iver Cromwell...... 320 Duw a dyn yn gwneyd bob un ei ran ... 320 Yr Achos o Ryfel ........................... 320 Y Negro tlawd yn Frenin.................. 320 Y Perygl Cyflredin yn peri Undeb...... 320 Dr. Johnson ac Arglwydd Chesterfield 320 Anmharch....................................... 320 Arwireiiiau.................................... 320 Llyfr ............................................ 320 Y Mesurau Caethion ........................ 321 Ffyddlondeb yn y Sefyllfa Bresennol ... 321 Pedwar Enw ar Gristionogion ............ 321 Y Deg Gorchymyn........................... 321 7 Cronicl Cenadol. Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. W. Lewis .................................... 321 Pigion o Lythyr oddiwrth y Paroh. W. Pryse .................................... 322 Llythyr oddiwrth y Parch. Thomaa Jones.......................................... 323 Y Genadaeth Iuddewig..................... 823 TREFFYNNON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EYANS, HEOL-FAWR. SEPTEMBER, 1858.