Skip to main content

PBIS PEDAIB CEINIOG. Ehip. 140, %'£&] [Rhif. 334, S8fi- Y DRYSORFA; NEU dtjltlîgraura îfâisnl q Ŵtlfatotiaiìi Calfiitaiuìr, AWST, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Grym Duwioldeb.............................. 253 EinCyfundeb ................................ 264 Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. Ffydd a Sicrwydd ........................... 266 Geiriau y Doetbion........................... 267 Ysdori o'r Gyffesgell ........................ 268 Barddoniaeth. Ein Duw ni 269 Y Wasg. Marwnad y Parch. John Jones, Talysarn 269 Pregethwr y Bobl ........................... 269 Y Seren Foreu, neu Ganwyll y Cymry.. 272 Traethawd Buddugol Gwrecsam. Yr Ysgol Sabbothol a'r Oes................... 273 Y Gwrthryfel yn India ..................... 273 Cofnodau Cymdeithasfaol. Cymdeithasfa Treffynnon—Y Cynghor. 274 Cyfrif Aelodau Eglwysig a Chasgliadau Liverpoola'i Chyffiniau.................. 275 Hysbysiadau Crefyddol ac Eglwysig yn Gyffredinol. LLOFFION: Defiröad Crefyddol yn Hun- gary—Olynydd y Parch. Dr. Halley yn Manchester—Cyffesgell y Puseyaid, —Caethiwed Crefyddol yn Ffrainc- Bwrdeisdref Conwy a'r Methodistiaid —Blaengysgodion yndangosbethsydd i ganlyn—Cymynroddion i Gymdeith- asau Dirwestol—Pregethu Allan—Y Gwasanaeth Adnewyddedig yn Neu- add Exeter—Yr Adfywiad Crefyddol yn America—Haelioni Crefyddol— Eglwy» Bydd Sootland............277,278 Uewyddion mewn oysylltiad a Method- . istìaeth Galflnaidd. Sir Gaerfyrddin: Capel Newydd Myddfai.................. 278 •Sir Benfro: Marwolaethau y Parchedigion J. Mor- gan, ao Enoch Lewis ..................278 Sir Gaernarlbn: Capel Coch, Llanberifl .................. 280 Sir Ddinbych: Capel Newydd Pensarn, Abergele ... 280 Hanley, Sir Stafford: Capel y Methodistiaid Cymreig ...... 280 Dublin: Y Capel" Cymraeg yn Nulyn, gyda Diolçh i Gjrfeilüon y Morwyr yn Sir Gaernarfon........................... 281 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. YSenedd ....................................... 281 Gwrthryfel yr India ........................ 282 Twrci............................................. 282 Aurgloddfeydd eto........................... 282 Amrywiaethau. Lloegr a Prwssia..............,............... 282 Gwybodaeth Dduwinyddol yn Adfeiüo. 283 Y Merched yn Lloegr........................ 283 Diarebion Allmaenig ........................ 283 Darlleuiad yr Awyr ........................ 283 Tŷ yr Arglwyddi a'r Dreth Eglwys...... 283 Beth yw Absenu ? ........................... 283 Diaconiaid Cybyddlyd .................... 283 Dammeg y Ceffyl a'r Tarw ............... 284 Y Dderwen a'r Mochyn..................... 284 Marwolaeth Abffyddiwr..................... 284 Athrylith a Sefyllfa Bywyd ............... 284 Y Bibl a'r Eglwys ........................... 284 Ymddygiadau Hynaws ..................... 284 Arwydd Gwlaw .............................. 284 Cvfaddefiad Dychrynllyd .................. 284 Bhagymadrodd a Chymhwysiad mewn Pregeth............................,.......... 284 Y Cronicl Cenadol. Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. W. Pryse.................................... 285 Llythyr oddiwrth y Paroh. Thomas Jones.......................................... 285 Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. JamesWilhams........................... 286 Cyfarfod Blynyddol Oyfiirwyddwyr y Gymdeithas.......................,.........287 TREFFYNNON: • ARaRAPFWYD A CHYHOBDDWYD GAN P. M. EVANS, HEOL-FAWB. AUGUST, 1858. ass äS