Skip to main content

saa PRIS AIR CEINIOG. Rhif, 139, sagjg [Rhif. 333, %SS Y DRYSORFÀ; ŵjlrjîgrattra Mmi tj $tt|tnìti0tiaiìt Calfittaiià GOBPHEMF, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Tarddiad Crötionogaeth vn Brawf o'i Dwyfoideb.................................... 217 Syniadau ao Adroddiadau Detholedig. Dystawrwydd Galar ........................ 228 Ar ba un o'r Ddwy Lech yr oedd y Pummed Gorchymyn?.................. 229 Yr Esgob Butler ar ei Wely Angeu ... 230 Barddoniaeth. Englynion i'r diweddar Barch. John Jones, Talysarn ........................... 231 Gweddîau fy Mam ........................... 231 'R wy 'n Un ar Hugain Oed............... 232 "FarwoGrist".............................. 232 Maddeuant .................................... 232 Cofnodau Cymdeithasfaol. Cymdeithasfa Liverpool, Sulgwyn, 1858 233 Cymdeithasfa Treffynnon .................. 235 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galfinaidd. Sir Forganwg: Caerdydd—Cyfarfod Ysgolion........240 Sir Frycheiniog: . . . _ . ArhoUad Athrofa Trefeoca ............ 241 Sir Gaerfyrddin: LlanelH—Agoriad Capel ..........*;:... 243 Sir Feirionydd: Arholíad yr Athrofa ..................... 244 Dolgellau.................................... 245 By wgraffiaeth a Marwrestr. Mr. Wüliam Wüliams, Bethel, Môn ... 245 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. Ffrainc a Lloegr ............................. 249 YSenedd .............................,......... 249 Amrywiaethau. Gweinidogion y Llywodraeth............ 250 Cymynrodd Ardderchog.................. 250 Ysbrydion TwyUodrus..................... 250 Cyfrifydd Parod.............................. 250 Y Cronicl Cenadol. Pigiön ""0 Lỳthyr oddiwrth y Paroh. RobertParry.............................. 230 Y Genadaeth luddewig..................... 252 TREFFYNNON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD QAN P. M. EVÀNS, HEOL-FAWR. JTJLY, 1858.