Skip to main content

PBIS PEDAIR CEINIOG. ! í Rhip. 138, <&gSH [Rhif. 333, %?£ Y DRYSORFA; NEU ftjlrjigrttiDn Msnl tj Ŵíjrnìiiatìttiìi ŵlfittfliìà MEHEFIN, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Y Gweddnewidiad ........................... 181 Y Diaconiaid ................................. 188 Nodiadau ar Ioan yr Efengylwr ......... 192 Syniadau ao Adroddiadau Detholedig. Dyfyniadau o Bregethau Dr. Arnold ... 193 Bachgen y Pagan a Mab y Gweinidog... 194 Geiriauy Doothion........................... 195 Barddoniaeth. Cystuddiau y Saint........................... 195 Pa fodd y diengi ? ........................... 195 Cofnodau Cymdeithasfaol. Cymdeithasfa Aberystwy th ............... 196 Cymdeithasfa Llanidloes .................. 197 Hysbysiadau Crefyddol ac Eglwysig yn Gyflredinol. Crefydd yn Ffrainc........................... 202 Cylchwyliau y Cymdeithasau Crefyddol yn Llundain : Cyfarfod Blynyddol y Bibl Gymdeithas—Cymdeithas Gen- adol y Bedyddwyr—Cymdeithas Gen- adol y Wesleyaid—Cymdeithas Gen- adol Eglwys Loegr—Cymdeithas Gen- adol Llundain—Cenadaeth Ddinesig Llundain—Y Cynghrair Efengylaidd —Cymdeithas Undeb yr Ysgolion Sabbothol—Cymdeithas y Traethod- au Crefyddol—Cymdeithas Ysgolion Brytanaidd a Thramor—Y Gym- deithas Ddirwestol Genedlaethol 202, 203, 204 Lloffion : Gweithgarwch Cenadol Eg- lwys Rhufain—Yr Adfy wiad Crefydd- ol yn America—Hen Esgob Exeter —Tröedigaethau oddiwrth Babydd- iaeth...................................204,205 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galflnaidd. Sir Forganwg : Capel y Drindod, Abertawy.....'....... 205 Sir Gaernarfon : Y Diwygiad yn Llanfair-feehan ...... 205 Sir Feirionydd: Fund yr Athrofa........................... 20G Llundain : Y Geuadaeth Gymreig yn y Brif- ddinas .................................... 207 Bwrdd y Golygydd ......... 209 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. YSenedd ....................................... 210 Amrywiaethau. Darluniau Celfydd o'n Pregethwyr...... 211 Y Cyfarchiad i Syr Watlcin oddiwrth y Methodistiaid Calfinaidd ............... 212 Methodistiaid Calfinaidd Cymreig yn Mhalas Holyrood........................... 212 Prifysgol Edinburgh ....................... 212 Dychweliad Iuddewon yn Niwygiad yr America....................................... 212 Gwerth y Sabbath mewn ystyr dym- morol.......................................... 212 Tosturi Ymarferol ..........................] 212 Llwyddiant a Chysur Bywyd ........... 212 Papyrau Newyddion ........................ 212 Y Cronicl Cenadol, Llythyr U Larsing ........................... 213 Y Genadaeth Iuddewig...................... 215 TREFFYNNON: ARGRAPFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EYANS, HEOL-FAWK. ______ - -