Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 137, %gSH [Rhif. 331, °Ä Y DRYSORFA; NEU ftjlîjígroM Äil tj Ŵtjrnajsttata ẅlfinataa. MAI, 1858; CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Tarddiad Cristionogaeth yn Brawf o'i Dwyfoldeb.................................... 145 Y Fasnach mewn Diodydd Cedyrn...... 152 Yr Heddychiad yn y Cyfiawnhâd, a'r Achubiaeth yn y Sancteiddhâd......... 154 Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. YMeddygMawr.............................. 157 Pe ac Ond....................................... 157 Marwolaeth yr Ailanedig .................. 158 Barddoniaeth. Ymollyngiad Teimladau..................... 159 Dydd fy Ngenedigaeth ..................... 160 Y Wasg. Deddfwriaeth Gristionogol er gwaredu y Wladwriaoth oddiwrth Anrhaith y Gyfeddach.................................... 160 Corff o Dduwinyddiaeth..................... 161 A wyt ti wedi dy Aileni) .................. 161 Gwoithiau y diweddar Barch. Morgan Howells....................................... 161 Tho Monthly Herald........................ 161 Hysbysiadau Crefyddol ac Eglwysig yn Gỳffredinol. Yr Adfywiad Crefyddol yn America ... 161 Lloffion :—Pa fodd y darlunir Luther gan y Puseyaid—Yr Efrydwyr Amer- icaidd—Y DyddiauGŵylion—Rhydd- id Crefyddol yn S weden—Tröedigaeth- auoddiwrth Babyddiaeth—Y Sabbath a Phalas Sydenham—Gosod Eistedd- leoedd—Yr Efengyl mewn Teml Bag- anaidd—Cofadail Luther— Cenadon i'r India—Y Trawsylweddiad—Cyfar- fod Gweddi Lliosog.................. 162, 163 Hewyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galfinaidd. Sir Forganwg: St. Ffagan.................................... 164 Glandwr, ger Abertawy.................. 164 Sir Gaernarfon: Dwygyfylchi................................. 164 Sir Feinonydd: Trawsfynydd................................. 164 | Henaduriaeth Sir Lancaster, Sh' Gaer- lleon, a Goror Sir Fflint: Cymdeithasfa Flynyddol Manchestor. 164 Llundain: Cymanfa Flyayddol.......M..........;..... 165 BywgrafBaeth a Marwrestr. Mr. Owen Williams, Clawdd neẅj'dd, SirDdinbych, a'i Briod.................. 16ö Y Parch. Jamea Davies, Penmorfa, Sir Aberteifi .....,..;............................ 169 Mr. fíenry Jones, Conway Street, Liver- pool............................................ 170 Matthew Davies, Ysw., Trefeglwj's.......172 Bwrdd y Golygydd............ 172 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. YSenedd ....................................... 174 Prawf Dr. Bernard........................... 174 India............................................"174 Amrywiaethau. Ymfudiad i Australia........................ 175 Ysgrifenu Pregethau wrth eu Gwrandaw 175 Prydlondeb.................................... 175 Unffurfiaeth j'nwir! ........................ 175 Duwiáu'yr hen Gymry, a hen Gymry yh Dduwiau .................................... 175 Traddodi Pennillion ........................ 176 Iachusrwydd Nwy ........................... 176 Cystuddiau yn anghenrheidiol............ 176 Manau Tyner Lloegr ....................... I76 Diarebion Chineaidd ........................ 176 Y Mormoniaid yn Utah..................... 176 Y Diwygiad Mawr yn America............ 176 Buchanah'a'r Pàb........................... 175 Y Cronicl Cenadol. Pigion 0 Lythyrau oddiwrth y Parch. W. Lewis .................................... 17^ Llj'thyi-oddiẅrth U Lai-sing............... 177 Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. Thomas Jones.............................. 179 Y Genadaeth Iuddewig................;... 179 Derbyniadau ychwànegolatgynoríthwyo y Dyoddefwyr oddiwrth y Gwrthryfel yn India....................................... 1S0 TREFFYNNON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EVANS, HEOL-FAWR. ______ ,