Skip to main content

PEIS PEDAIR CEINIOG. ÎÌ Rhif. 136, ^ffl [Rhif. 330, %i,n: ! Y DRYSORFA; NBU ftjirljgrattra Mmi q ŴtJjaìiHítiaiìì Calfiitaiìà EBlíILL, 1858. CYNNWYSIAD. ;Traethodau a Gohebiaethau. Addewid yr Ysbryd ........................ 109 EinCyfundeb ................................. 117 Syniadaa ac Adroddiadau Detholedig. Drwgdybiau.................................... 119 Y Proffeswr Deddfol........................ 120 Angbrediniaeth yn gwaradwyddo yr Èfengyl ....................................... 120 Hanesyn a Chyngbor i Fechgyn ......... 120 Llafur Oes wedi Myned yn Ófer ......... 121 Barddoniaeth. Ymddyrldan y Bardd âg Amser ......... 124 Cariad Duw .................................... 124 Englyn i'r Meddwyn ........................ 125 Hysbysiadau Crefÿddol ac Eglwysig yn Gyffredinol. Adfywiad Crefyddol yn Ainerica......... 125 Cenadaeth Ddinesig Paris.................. 125 Lloffion: Yr Efengyl yn Ynysoedd Feejee— Y Ffieidd-dra Mormonaidd— Cymynrodd i gynnal darllenwyr Bibl- aidd Cylchynol—Cymdeithasau Gwŷr Ieuainc yn Germany—Esgob Newydd Calcutta— Iuddewon Dychweledig— Spurgeon a'r Diffyg Heulog............ 126 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galfinaidd. Sir Forganwg: Maesteg................................ Sir Gaerfyrddin: Marwolaetb y Parch. John Davies, Caio ....................................... 127 Sir Aberteiö: Ceinewydd ................................. 127 Sir Feirionydd: Trysorfa Athrofa y Gogledd....,...... 127 Bugeiliaeth Eglwysig..................... 128 12G Sir Fflint: Marwolaeth y Parch. Thomas Evans, Adwy'rClawdd ........................ 128 Llundain: Y Cyniry yn Llundain .................. 130 Bwrdd y Golygydd............ 131 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mr. John Roberts, Caergybi............... 133 Mr. Owen Wiliiams, Clawdd newydd, Sir Ddinbych, a'i Briod.................. 135 Y Parch. James Davies, Penmorfa, Sir Aberteifi .................................... 137 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. Gweinyddiaeth Iarll Derby ............... 139 Y Senedd ....................................... 139 Ffrainc .......................................... 139 Amrywiaethau. Eisteddfod Wisconsin........................ 140 Y Plcntyn a'r Ferfa 01 wyn ............... 140 YCadwCyfarth .............................. 140 Beth oedd dechreuad Pregethwr mawr. 140 YDiffygHeulog.............................. 140 Cymvnroddion Haelionus .................. 140 YLlwybrCanol .............................. 140 Y Corff yn nacâu dilyn y Meddwl ...... 140 Y Cronicl Cenadol. Pigion o Lythyr oddiwrtb y Parch. J. Planta ....................................... 141 Pigion o Lythyrau oddiwrth y Parch. James Williams ........................... 142 Y Genadaeth Iuddewig.................... 143 Derbyniadau ychwanegol at gy northwyo y Dyoddefwyr oddiwrth y Gwrthryfol yn lndia....................................... 144 TEEFFYNNON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EYÄNS, HEOL-FAWR. ÎPÄIL, 18587