Skip to main content

i t PBIS PEDAIB CEINIOG. Rhif. 136, %£$?] [Ehif. 329, %j£ T DRYSORFA; NEU ftilltjlpttm M&ti tj 3fí#nìtMaiìi Cdfittatìiìt. MAWETH, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Y Byd a Ddaw................................ 73 Sancteiddhâd................................. 79 Bywyd a Marwolaeth, neu y Ffordd Lydan a'r Ffordd Gul..........„......... 80 Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. Yr Achos Cenadol ........................... 82 Y Bibl ac Athrawon yr Ysgol Sab- bothol.......................................... 85 Llafur Oes wedi Myned yn Ofer ......... 87 Barddoniaeth. Tragywyddoldeb Diddechreu ............ 89 Llwyddiant yr Eiriolaeth .................. 90 Yr Iawn.......................................... 90 Y Wasg. Pregethau, gan y Parch. D. Roberts, Caernarfon ................................. 91 Goleuni o'r Alpau; neu Grynöad o Han- es y Waldensiaid........................... 91 Cofnodau Cymdeithasfaol, Cymdeithasfa Llanelwy..................... 92 Hysbysiadau Crefyddol ac Eglwysig yn Gyffredinol. Adfywiad Crefyddol ........................ 94 Lloffion : Marwolaeth Esgob Calcutta —Canwyllau y Puseyaid—Ynysoedd Sandwich — Diswyddiad Dr. Baum- garten.................................... 95, 9Q Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galflnaidd. Sir Gaerfyrddin: Llanymddyfri .............................. 96 Sir Fôn: Clwb Capel Hyfrydle, Caergybi ...... 96 Llundain: Y Genádaeth Gymreig yn y Brif- ddinas....................................... 97 Iwerddon: Yr Achos Cy mreig yn Dublin ......... 99 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Capten Hugh Owen, Bangor............... 99 Mr. Owen Thomas, Gwalchmai, Môn ... 100 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor, Priodas y Dywysoges Freninol............ 101 Dr. Livingstone.............................. 101 YSenedd....................................... 102 Yrlndia ....................................... 103 China............................................. 103 Amrywiaethan. Mamau Duwiol................................. 104 Y Parch. Dr. Harries Jones............... 104 EflFeithiolrwydd yr Efengyl ............... 104 Coleg Normalaidd Bangor.................. 104 Uchel Sirydd Sir Fôn....................... 104 Safon Newydd i Farnu Crefydd ......... 104 Pulpudaulsel................................. 104 Y Cronicl Cenadol. Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. W. Lewis.......................................... 105 Llÿthyr oddiwrth y Parch.Thomas Jones 106 Y Genadaeth Iuddewig.................... 107 Derbyniadau ychwanegol at gynorthwyo y Dyoddefwyr oddiwrth y Gwrthryfel ynyrlndia ................................. 108 TREFFYTíNON: AEGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EVANS, HEOL-FAWR. ~ " MARCH, 1858!