Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 133, ígí] .ÍRhif.; 327, %££ Y DRYSORFA; NEU dîjlrjjgratttn Bisnl q 3ŴtjjnìtÌ3tiaiìi Calfiitatìẁ. IONAWB, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Trem ar Sefyllfa Bresennol y Method- istiaid .................-......................... 1 Troi Dalen Newydd........................... 8 Crwydriadau y Dychyniyg .................. í) Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. Goleuni o'r India ar Air a Rhagluniaeth Duw ........................................... 11 Adgofion am Bregeth a'i Ffrwyth......... 13 Cynnyrch ün Bibl................."............. 17 Barddoniaeth. Amddiffyniad i'r Merched .................. 18 Charles o'r Bala yn ei gysylltiad á'r Ys- gol Sabbothol.......e......'................... 18 YMÔr............................................. 19 Y Wasg. Cofiant y diweddar Barch. Daniel Jones, Caernarfon .................................... 19 Y Rheol Gristionogol am Briodas......... 19 Lamp y C'ysogr — E^bouiad y Parch. James Hughes ar yr Hen Destamenfc ~Pregethau y diweddar Barch. John Hughes, Pontrobert........................ 20 Hysbysiadau Crefyddol ac Eglwysig ynGyffredinol. Y Fíbl-Gvmdeithas yn Nghymru ......... 21 YBibliíndia................................... 22 YBiblynChina ............................... 23 Lloffion : Cyfieithiad Wycliffe o'r Tes- tament Newydd—Esgobyddiaeth Bab- yddol yn Scotland—Bibl yn Anrheg i'r Dywysoges Freninoì — Honiadau Pu- seyaid Cymru—Y Naw Rhyfeddod— Rhoddion a Chymynroddion i'r Fibl- Gymdeithas— Dychweliad y Parch. Dr. Duff—Codi Ysbrydion—Crefydd yn Canada..............................*..... 24,25 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galfinaidd. Sir Forganwg: Marwolaeth y Parch. Caleb Evans...... 25 Sir Aberteifi: Marwolaeth y Parch. W. Williams, Aberteifi .................................... 25 Sir Ddinbych: Rhyl—Llestri y Cymundeb............... 26 Heuaduriaeth Sir Lancaster, Sir Gaer- lleon, a Goror Sir Ffîint: Liverpool — Darlith y Parch. Henry Rees.......................................... 26 Iwerddon : Yr Achos Cymreig yn Dublin............ 26 Australia: Ordeiniad Gweinidog a galwad am ychwaneg.................................... 27 Bywgraffiaeth a Marwrestr. M^r. Hugh Jones, Bwlchygroes, Lleyn ... 28 Mr. Daniel Williams, Caineddi............ 29 Mrs. Ann Jones, Glan Menai, Felinheli.. 30 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thramor. Y Senedd Ymherodrol........................ 31 Gwrthryfel yr India ........................... 3.1 America ......................,................... 31 Amrywiaethau. Cvstadleuaeth Canu Cysegredig............ 32 Darfod â'r Diafol .............................. 32 Athroniaeth a Christionogaeth ............ 32 Gwybodaeth .................................... 32 Diaiebion Dirwestol........................... 32 Yr leir a'r Ddau Gymydog.................. 32 Luther yn Cyfieithu Hanes ei Farwolaeth 32 Cyfreithiwr Gwyddehg........................ 32 Cysur Anffyddiaeth ........................... 32 Pa fodd i fyned yn fawr ..................... 32 Y Cronicl Cenadol. Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. W. Pryse .......................................... 33 Yr Holiadau ar Efengyl Ioan............... 34 Casgliadau tuag at gynnorthwyo y Teu- lucîdd a ddyoddefasant drwy y Gwrth- ryfel yn yr lndia ........................... 35 Y Genadaeth Iuddewig ..................... 35 Llundain—Y Parch. John Mills yn dar- lithio i Iuddewon ........................... 36 TREFFYNNON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EYANS, HEOL-FAWR. JAHÜARY, 1858. =Ä f- ..■■■ .. ^f: J