Skip to main content

PRI3 PEDAiR CEINÌ03. :mr. 48, %%$£■] [Rhif 242, %g£ A: Y DRYSORFA NEU ©ẅligra&n iBísoî 5 ^ftttftotfstóito ODaîfínaíöìf. RHAGFYR, 1850. CYNNWYSiAD. Bx>VGRAFFIAD— CRONICL CBNADOL— Mr. Eobert Jones, Wrachddu, Mon... 357 ! Pigîon o Lythyr y Parch. James Pennillion coffacìwriaeth ani yr un ... 302 ; Williams, Llydaw .................. 379 Eriglynion ar yr un achlysur ......... 3ü2 j Cassia ................................... 379 T Goror—Sir Drefaldwyn ........... 379 Traetuodau^a Gohediaetha u_ y Goror eto ............."................. 380 Traethawd ar v Gvmdeithasfa Chwar- ; „ ~ terol.......:...."........................ 3G3 , ^™"»* Crefyddol- Yr- anghenrheidrwydd o ddyfod i bob ! Anrhegi'rParch.W.Eoberts,Amlwch 381 Moddion o Ras yn Brydlawn, ac ] Agoriad Capel newyddynMhen y cae, aros hyd ddiwedd yr addoliad...... 3G7 i Sir Fynwy .......................... 3S4 Dychweliad Pabvdd.ì.................. 3G9 j i Newyddion Gwladol— Deongliadau, &c. Ysgrythyeol— ! -j Cynhyrfiadau Pabyddol a Gwrth - Matthow ö. 33.......................... 370 \ babyddol yn Mln-ydain.............. 355 Iago 1. 15............................... 370 í Cyfarfod Heddwchyn Ngwrecsam ... 387 Colossiaid 3. 1—4...................... 370 i . ; Amkywtaethau— Dir.wESTrAETH— | Coleg Newydd yr Eglwys Eydd...... 388 Cvfrifiaetb.au Anghymedroîdeb a Dir Poblogaeth y byd........................ 3*8 'west.................................... 371 I Pa un oreu?..................:........... 388 : John Wesley a'r Egwyddor Wirfoddol 388 Cofnodau Cymanfaol— i Ymfudwr ffoduä ........................ 388 Cymdeithasfa Bangor............ 872 | Cymdeithíisfa Pont-y-pool ............ 37-1 I Y Ehagymadrodd a Çhynnwysiad y Gyfrol. * * Anfoner pob Gohebiaeth at y brodyr ReV. RoGEE Edwaeds, Mold, Flintshire, neù Mr. J. Robeets, 3-2, Alfred Street, Liyerpool; a phob Advertisement ac Order at y Cy- hoeddicr, Me. T. THOMAS, Printer, &c. Bridge Street Row, Chester. CAERLLEON: AEGEAFFWYD a chyhoeddwyd gan t. thomas, eastgate row. DECEM8ER, 1350.