Skip to main content

PRIS PEOAIR 'CEINIOG. Rhif. 47, ^ÄJ [Rmr239, °tí;:frHer Y DEYSORFA: Ŵglcfjgrafon JFusoí g itöet&oöfettaŵ (EaíSnatîŵ. TACHWEDD, 1850. CYNNWYSIAD. BYWGRAFFIAD— Teulu y Dderwen Fawr.......... TRAETHODAU A GOHEBIAETIIAU.— Tvbiaeth barchus ani eiu giiydd,. Balchder ..............."...-.. Undeb yr Ysbryd.............. Addoliad Teuluaidd ............ Gweddiau Betty Dylawd ........ Y Cymdeithasfaoedd............ Yk Ysgol Sabbotiiol — Betsj Browu, Merch y Lleidr .... Diiîwrstiaetii— Gwyl Ddirwestol^Maesteg........ Deongliadau, &c Ysgrythyeo>— Barnwyr v. 30................. Psalm xxv. 10................ . Actau ix. ] 7................... 2 Corinthiaid iü 17............. PeRORIAETII A BaRDDÖNIAETH— Tôn aPhennillion ymadawol yParch. ,1. iMills, i'w Briod......*...... "IachawdwriaethGymaint."...... Cwpan y Meddwyn............. Adolygiadau, &c— Y Testament Daearyddol....... Geiriadur Cyn.raeg a Saesonaeg .. Geirlyfr Ysgrythyrol............ Gramadeg Cerddoriaeth ........ Y Cerddof Eglwysig .........,. .. Attodiad i'r Cenídor Eglwysig .... Cofiant ac Ysgrifeniadau y diwedd- ar Bareh. John Thomas, Aberteiíì Holl Waith Barddonol y diweddar David Richards, Ysw.......... Y Bryddest Fuddugol ar yr Adgyfod- The VVorks oí'John Owen, D.D. .-. Cofxodau Cymanfaoi__■ Cymcfeithasfa Bangor ........... :!;!:) 335 336 336 ;îü7 338 340 341 34 ! 341 341 34:» 343 :;-hi 343 343 344 344 344 344 344 345 345 345 Cuonicl Cenadoi__ Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. \Y. Lewis, Cherrapoonjce...... 313 Tigion o ddau lythyr oddiwrth y Parcli. William Pryse, Sylhet . . 350 Y Genadaeth at yr Iuddewon...... 350 Y Goror...................... 35 L Eiii-rsTit Marwolaethau— Mr. Owen Williams. Pwllheli .... 353 Newydlion Gwladoi---- Y Pab a'i Lywodraeth .......... 353 Sardmia...................... 353 Hesse-Cassel.................. 353 Belgiam...................... 354 Schleswig-Holstein ............ 351 Barn Lamartino am Lywodraeth Lîoegr .................... 351. Llofruddiaethau................ 354 Amrywiakthau— Tywysog Cymru a Chymraeg .... 355 Y lìibl yn Tahiti ............/. 355 Beddlan St. Paul, yn Llundaiu.... 355 Anrheg i Athraw Brytanaidd .... 355 AiighydrTurfiaeth Llangeitho...... 355 Methodistiaid Callinaidd a Wesley- aid Llanenddwyn ............ 355 Beth nad ydyw Pregethwyr i fod ? 355 Bngeiliaeth Eglwysig yn Lluudain 356 Waterloo...................« 350 Uu gair da bob dydd............ 356 Cynffonau hirion a byrion........ 356 Coleg Cheshunt................ 356 Pabyddiaeth yn Lloegr ........ 356 Etholiad Sencddol Sir Drefaldwyn 356 Teulu mawr .................. 356 Gwen\vyn Tybacco ............ 356 Yr egwyddor o hunan-gadwraeth .. 356 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYIIOEDD^YYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. NOVEIWBER, 1850.