Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif 46, 0N;w%res] [Rhif 238, %£? Y DRYSORFA: NEU Sẅfjsratou í&îsöí g ỳ&ttÿoìsístíàítt £alŵtaftŵ. HYDREF, 1850. CYNN BtWCRAFFUD— Mr. Isaac Morris, o Bentrych [saf ... 2.9,'; Traethodau a Gohebiaethau— Tybiacth barehus am ein gilydd ...... 2DG Y Cyfammod Gweithredoedd a"r Iawn 298 Deiliaid Bedydd ......................... 299 Yr Ybcol Sabiiothol— Y Sabboth a'r Ysgol Sabbotbol ...... 3(10 Betsy Brown. Merch y Lleidr ........ 301 Ysgol Sabbothol y Cymro ............ 302 DlRWESTIAETH— Glowyr Llnndain ........................ 303 GWEDDILLION, &C. MeTHODISTAIDD— Fregeth y diwcdrìar Barcb. J. Tbomas, Aborteifi ................................ 304 Mr. Jobn Davies, Rbyd-y-felin, yn agos i Aberystwyth .................. 30.") Lh'thyr v diweddar " Barcli. Tboinas Charles"..............'.................... 300 Llythyr arall heb yr un dyddiad iddo 306 Bauddoniaetii— Galargan ar farwolaetb Mr. R. O. Williams, Bangor ..................... 307 Englynion i'r Nefoedd................... 508 COFNODAU Cl'MANFAOL— Cymdeithasfa Llangeitho, Awst fi, '18.50...................................... 303 Cronicl Cenadol— Y Genadaetb at yr Iudde-won Eglwysi Rbydd Ffraine........ Cassia ............................. II NESION CREFYDDOL— Crefydd yn Syria.......................... Cynify Liverpool a'r Bibl GymdeitbaS Rhestr Marwolaethau— j Mrs. Mills, Llundain..................... Mrs. Winstone, Esker Moel Ganol ... 310 310 311 312 312 312 316 WYSIAD. Rhestr Marwolaethau— i Mr. Nathaniel Lewis, o Fenty-isaf, Plwyf Llywel, Swydd Frycheiniog 317 Margaret Owen, Bettws-y-Coed ...... 318 ! Mr. Jobn Thomas, Efail bach, ger j Gwalchmai, Mon .................... 319 Mr. Thomas Dafydd. Henuriad Eg- lwysig yn Llangoed, Mon............. 319 Mr. Ëdward Dayies, Llangollen ...... 319 Newyddion Gwladol— Ein Brenines .............................. Marwolaetb Louis Philippe ............ Marwolaeth y Gwir Ánrh. Charles Watkin Williams Wynn ............ Ymuniad Arglwydd Fielding ag Eg- lwys Rhufain .......................... Uehel-Eglwysyddiaeth ac Ymneill- duaeth yn Nghymru .................. Ymosodiad ar y Cadfridog Haynau yn Llundain ................................. Y Gymanfa Babaidd yn yr Iwerddon Cymanfa Heddwch yn Franbfort...... Germany, Chwyldroad yn Hesse-Cassel Denmarc a Schleswig-Holstein........ Amrywiaethab— Talu 'r pwytb .............................. Rheolau buddiol i Wyr ieuainc......... Iaith y llaw................................. Ymfudiad.................................... Y cyfreithwyr yn ocheneidio............ Diweddar frenin Holland ............... Porthladd Caergybi ...................... Marw-gofiaiut.............................. Gormes Pabyddiaeth ..................... Penderfyniadau Gweinidog yr Efengyl Beddargraff................................. Puseyaeth.................................... Enllíb ...................................... Hen gybjddes ............................-.. Da iawn neu ddrwg iawn............... 320 320 320 320 321 321 ;S22 522 322 323 323 323 323 3.23 324 324 324 324 324 324 3,24 324 324 324 324 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. TIIOMAS, EASTGATE ROW. OCTOBER, 1850.