Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif 45, <&$?] [Rhif 237, %»- Y DRYSORFA: NEO MEDI, 1850. CYNNWYSIAD. Btwgraffiad—- Mr. R. O. Williams, Brynglas, Mon 261 Traethodau a Gohebiaethau— Atbrawiaeth y Cyfrifiad...............,.. 265 Yr Amaethwr a'i Fedelwyr ............ 267 Gofal Duw am ei bobl .................. 269 Yr Ysgol-feistr a'r Esgob ............... 269 Y Cymdeithasfaoedd ..................... 270 Llythyr arall am y Cymdeithasfaoedd 271 Cynghorion yr Hen Wr o'r Pentref... 273 GWEDDILLION, &C. METHODISTAIDD— Pregeth y diweddar Barch. J. Thomas, Aberteifi................................ 275 Hanes dechreuad y Methodistiaid yn Nghayo a Llansawel .................. 277 Deongliadau, &c. Ysgrtthtrol— Genesis iv. 7................................ 278 Psalrnlxxxv. 10........................... 278 Rhufeiniaid xiii. 13........................ 279 CÄossiaidii. 16........................... 279 Barddoniaeth— " Gwaed Iesu Grist ei Fab ef»......... 279 Hen Englyn ar Gal. vi 7................ 279 ADOLTGIADAU, &C— " Darlithiau ar Hanes y Cymry" -'' Cyfarwyddydd yr Athraw"...... 280 280 COFNODAU CfMANFAOL— Cymdeithasfa Dinbych .................. 280 Trefn yr Oedfaon cj'hoeddus............ 281 Cronicl Cenadol— ; Pigion o Lj-thyr y Parch. J. Williams 281 Pigion o Lythyr y Parch. W. Pryse... 282 Diddymiad aberthau dynol yn Affrica 282 Y Ffrancod yn Tahiti...................•• 283 Hanesion Creftddol— Cymdeithas y Traethodau Crefyddol... 284 Llwyddiant y gwirionedd yn Itali...... 285 Rhestr Marwolaethau— Mr. Ebenezer Williams. Llundain ... 285 Miss M. Rowland, Llanllechid......... 286 Mrs. Judith Williams, Treffynnon ... 286 Mrs. Anne Evan~, Llansantffraid-glan- Conwy.................................... 287 Mr.M. Roberts, Tan-y-fron, Llansanan 288 Newtddion Gwladoi.— Y Senedd.................................... 289 Y Sabbath a'r Llythyrfa ............... 289 America .........................,.......... 290 Denmarc a Schleswig-Holstein......... 290 Ffrainc......................,............... 290 Amrtwiaethau— Edrychwch beth a ddarllenoch ......... 290 Dyn heb yr un grefydd.................. 291 Arfer swynion yn Nghymru............ 291 Hanesyn am Dr. Chalmers............... 291 Y Llys Sirol ............................... 291 Mr. Gorham o'r diwedd yn ei Blwyf 291 Wesleyaeth j-n Nghymru ............... 291 Pa fodd igadw Heddwch Teuluaidd... 291 Dyfaís newydd eto ........................ 292 Meddyginiaeth i lygaid gweinion ...... 292 Hen Wenith yr Aipht .................. 292 Presbyteriaeth yn America............... 292 Lladron Llundain ....................... 292 A gerbeiriant y Gledrffordd ............ 292 Golygwyr Newyddiaduron yn America 292 Cymdeithasau Cyfeillgar............... 292 Nifer Cenadon Prydeinig ............... 292 Pabyddiaetb yn yr America............ 292 Magnel mawr Beejapore ................ 292 Cleddyfaù rbyfel a sychau yr erydr ... 292 C AERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWTD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. , SEPTEMBER, 1850.