Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif 43, °Nreu%resJ [Riiif 9Q" °'r HeD Gyfres íáo, Y DRYSORFA: <&£Ícf)graüm í&tèol g á»tiÇo&tótteŵ ealẅiaíW GORPHENAF, 1850. CYNNWYSIAD. Bywgraffiad— Yr Arglwyddes Huntingdon......... 193 Traethodau a Gohebiaethau— Gorphwysdra y Sabboth ........... 196 Printìo aGwerthu LlvfrauynNghv- mru..............................*.. 198 Yr Anghydffurfwyr dan deyrnasiad Charles I........................... 199 Yn eisiau am 1850 .................. 202 Yii Ysuol Sabbothol— Dyfýniad o aiaeth Mr. Corderay, yn Llundain........................ .. 202 Hannah Price ; neu buddioldeb yr Ysgol Sabbothol .................. 204 Cyfarfod Ysgolion Sabbothol Dos- barth Edeiraion .................. 205 Gair at Athrawon................... 206 GWEDDILLION, &C. MeTHODISTAIDD---- Dywediadau dewisol gan y Parch. Ii. Hill............................. 207 Hanesyn am y Parch. W. Williams, Pant-y-celyn ..................... 208 BARDDONIAETn— Cwyn Mab ar ol ei Dad. COFNODAU CyMANFAOT---- Cymdeithasfa y Bala......... Trefa yr oedfaon cyhoeddus Cymdeithasfa Liverpool...... Cronicl Cenadol— Pigion o Lythyr y Parch. Jumes Williams, Llydaw.................. Pigion o Lythyrau oddiwrth y Parch. W. Pryse, o'r India Ddwyreiniol........................ Cenadaeth Cassia—Annerchiad at Wragedd a Merched ............ Hanesion GwLADOL— Y Senedd Ymerodrol .......... Itali—y Bibl yn Tuscany....., India—Cenllysg mawr ......... YCnydau........................ 201» 2u y 216 216 22(i 221 999 223 224 224 224 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ÜOW. JULY, 1850.