Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. EHIF 4®, °NÄ8] [Rhif 234, %£ Y DRYSORFA: Ogldjgpafcm J&tsol g ffîtfyoìttetẁíìs ealŵtatiŵ MEHEFIN, 1850. CYNNWYSIAD. B Y waRAFFIAD— Yr Arglwy ddes Huntingdon......... 161 Traethodau a Gohebiaethau— Dirywiad a Diwygiad mewn Crefydd 165 Edifeirwch am Ymbriodi â'r Digred 168 Oedfa Wael............................ 169 Yr Anghydffurfwyr dan deyrnasiad Charlesl........................... 170 Dr. Chalmers.......................... 173 GWEDDILLION, &C. MeTHODISTAIDD---- Llythyrau y Parch. Howell Harris, at y Society yn y Tabernacl, yn Llundain ........................... 173 Deongliadau, &c. Ysgrythyrol— Psalm lxiii. 7 ........................ 175 Zechariah viii. 19 ..................... 176 Matthew xvii. 4 ..................... 176 Hebreaidiii. 19........................ 177 Dadguddiad vi. 16 .................. 177 COFNODAU CYMANFAOL— Cymdeithasfa yr Wyddgrug......... 177 Trefn yr oedfaon cyhoeddus......... 184 Cronicl CENADOIi— Pigion o Lythyr y Parch. James WiUiams........................... 184 Y Genadaeth GartrefoL—Y Goror.. 185 Hanesion Crefyddoi,— Cylchwyliau Crefyddol:— Cenadaeth Gartrefol y Bedvddwyr.. 186 Cenadaeth Wyddelig y Bedyddwyr. 187 Cenadaeth Dramor y Bedyddwyr... 187 Y Pibl Gymdeithas .................. 187 Cymdeithas Ysgolion Brytanaidd aThramor.................".......... 187 Gymdeithas Genadol Llundain...... 188 Cymdeithasundeb Ysgolion Sabbothol 188 Y Gymdeithas Frytanaidd a Thra- mor, er lledaenu'r Efengyl yn mysg yr Iuddewon ............... 188 Cymdeithas Genadol y Wesleyaid.. 189 Cymdeithas Genadol Eglwys Lloegr 189 Cymdeithas y Traethodau Crefyddol 189 Ehestr Marwolaeth— Mr. John Eichards, Ponhey ......... 189 Mrs. Jones, Cwmbury, Llandefeiliog 190 Thomas, mab y Parch. T. Evans, Aberarth........................... 190 Newyddion Gwladol— Y Senedd Ymerodrol ................. 191 Y Frenhines.-Genedigaeth Tywysog 192 Lloegr a Ffrainc ..................... 192 Y Pab yn Ehufain..................... 192 China.................................... 192 C AEBLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. JUNE, 1650.