Skip to main content

Rhif 41, %'J/it] PRIS PEDAIR CEINIOG. [Rhip 233, °G;»r Y DEYSORFA: ai>lc$fftaü)u íŵí^ol g iltctÇotíiöttatíí ŵrtŵtaííŵ MAI, 1850. CYNNWYSIAD. Bywgeaffiad— Yr Arglwyddes Huntingdon......... 129 TllAETHODAU A GOHEBIAETHAU---- Dirywiad a Diwygiad mewn Crefydd 133 Anghyfnewidioldeb Duw ............ 134 Y dyn oedd yn lladd ci gymydogion 135 Cyngborion yr Hen Wr o'r Pentref *Pennod X." .......................... 139 Yb Ysgol Sabbotiiol— Cyfarcbiad byr i Atbrawon ......... 141 Gwersi ar Gymeriadau Ysgrythyrol 141 Dj'wediad am yr Ysgol Sabbotbol... 141 Cyfarfod Blynyddol yn Utica ....... 142 Cyfarfod Ysgol Sabbôthol Cincinnati 142 DlRWESTIAETH— Gwyl Ddirwestol Liverpool ......... 142 GwEDDlLLION, &C. MeTHODISTAIDD---- Rhai o Sylwadau y Parch. E. Roberts, o Glynog............................ 144 Temtasiynau Gweinidog yr Efengyl 145 Nerth o Wendid........................ 146 Deongliadau, &c Ysgeythyrol— Psahn lxviii. 2 ........................ 14G Esaiah xii. 3 ........................... 147 Hebreaid xi. 9 ........................ 147 Dadguddiad xi. 7 ..................... 147 Barddoniaeth— Cyfryngdod Crist ................... 148 Beddargraff Miss- J. ac A. Evans, Dyffryn Ardudwy................ 148 Rbagoriaeth Prydain................. 148 Adolygiadau, &c__ Cofiant, &c. y Parch. J. Elias ....... 149 Pregethau y Parch. J. Elias......... 149 Cofiant y Parch. J. Evans, Hebron, a'i briod Martha................... 150 Cronicl Cenadol— Pigion o Lythyr y Parch. James WUUams ........................... 150 Pigion o Lythyr y Parch. Wm. Lewis, Cassia....................... 132 Madagascar.............,............... 153 Eheste Marwolaeth— Mrs. Davies, Abercorris, Meirionydd 154 Mr. R. Williams, Penterfyn, Mon . 156 Mr. S. Davies, Rhiwysg ............ 156 Newyddion Gwladol— YSenedd............................. 156 Y Pab wedi dyfod yn ol i Rufain ... 157 Efrainc................................. 158 Amrywiaethau— Hirhoedledd y Creaduriaid direswm 158 Melldith Twr Babel .................. 158 Difyrwch Gartref ..................... 158 Gwr sorllyd a gwraig gall............ 158 Mam yn Israel........................ 158 Py ngardd i .......................... 159 Luther a Cherddoriaeth.............. 159 Yr Argraffwasg am y fl. 1849 ...... 159 " Parch." a " Peirch." ............... 159 Esiampl deilwng i grefyddwyr cyf- oethog..................■............... 160 Ofergoeledd .......................... 160 Damwain Angeuol..................... 160 Merthyr Iuddewig..................... 160 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. MAY, 1850.