Skip to main content

P3IS PEDAIR CEtNIOG. ^hif 39, %*äg [Rhìf231,°ô^ Y DEYSORFA.: MAWRTH, 1850~ CYNNWYSIAD. Bywgrafitad— Y Parch. Josepli Rees, Pont-fendig- aid, Swydd Aberteîfi................. G5 TlîAETUODAU A GOHEBIAETHAU---- Dirywiad a Diwygiad mewn Crefydd 71 Hanes D------, neu fath newydd o gofiant................................. 73 Pa fodd y dylai y naill Gristion l eidio ymddwyn at y llall................. 76 Bheolau dedwyddwch Gwr a Gwraig 76 Gofyniad cysylltiedig â Henafiaeth Crefyddol Cymreig .................. 77 Ye Ysgol Sabbgthol— Cynghorion buddiol i Athrawon..... 77 Yr Ysgoìaig defnyddiol ............... 78 GwEDDILLlON, &C. MeTHODISTAIDD---- Llythyr y diweddar Barch. Robert Jones, Tỳ bwlcyn...................... 78 Deongliadau, &c. Ysgry-thyrol — Myfvrdodau ar Job xiv. 1—15. Bban 2................................ 79 Deut. xxviii. 29......................... 80 1 Pedriii. 21........................... 81 Act. xvii. 3............................... 81 Gemau Duwinyddol a Moesoi— Gwaith yr Ysbryd ..................... 81 Cariad at Wirionedd a Sancteidd- rwydd yn mhob man .............. 82 Profion oWirionedd Cristionogaeth. 82 Dedwyddwch yn Nuw yn unig ..... 82 Y geiriau 'Machniydd' a'Meichiau' 82 Gorbrysurdeb............................ 82 Gwers ymarferol...................... 82 Barddoniaetii— Bedd fy hen athraw.................... 83 Pennülion ymadawol ................. 83 Gras........*............................... 8* Adolygiadau, &c. Argraffiad rhad o Waith y Dr. Owen 84 Geiriadur Cymraeg a Saesoneg ------ 84 Ciìo.nicl Cenadoi,— Erlidigaeth yn Llydaw—Dyfyniad o L>thvr oddiwrth y Parch. James Williams............................. 85 Y Genadaeth Iuddewig................ 85 Cvfrifou Cenadol...... ................. 87 Hanesion Crefyddol— Cylchwyl Achos Seisnig y Method- istiaid Calfinaidd yn Liverpool .... 87 Y Bibl-Gymdeithas a'r Bhwymwyr Llyfrau................................. 89 Anrhydedd ac Anrhegion i Wein- 90 idogion yr Efengyl .................. 90 Bhestr Marwolaetii— Y Parch. W. Edwards, Defynog...... 90 Y Parch. J. Hughes, Bagilít ......... 90 Mr. Thomas Da\nes, Dyserth......... 90 Mrs. Jane Boberts, Llansantffraid- glan-Conwy........................... 90 NEWYDDION GwLADOIì---- Y Senedd Ymerhodrol .............. 91 Diangfa y Dr. Achilli.................. 93 Trychineb echrydus jm New York ... 93 Prwssia......................___......... 93 Mynydd Yesuviusa SjTnuúiad y Pab 93 YTmrafael rhwng Lloegr a Thir Groeg 94 Amrywiaetha u— Dyfyuiad o Gylchlythyr y Pab...... 94 Y' Llythyrdŷ ar y Sabbath ........... 94 Gair yn Nghlust Gwarcheidwaid y Tlodion................................ 94 Yr Eira mawr diweddar ............... 95 Ymwared rhag llygod.................. 95 Edrych at Hunan-les............~...... 95 Darganfyddiadau Daearyddol yn Neheudir Àffrica..... .............. 95 Siiyddion Cymru am 1850............ 95 Golud anwadal........................... 95 Beth sydd ynfytach na chybydd . . 9"5 Yr IuddeAvon j'n Ffrainc............... 95 Jenny Lind ............................. 96 Bargen dda ............................. 96 îsid lle i'r bbiell yw y gwely......... 96 Hen gjTnheiriaid yw aur a gwaed ... 96 Y ffbl yn marw cỳh' èi amser......... 96 Lîe i ymfudwyr........................ 96 Pafodd i gadw wyau.................. 96 Yr uEvangelical Magazine"......... 96 Cenadon Pabaidd........................ 96 Hirhoedledd, pa fodd i'w gyrhaedd... 96 Awgrymau Amaethyddol ............ 96 Dammeg Maddeuant yn mysg y Tyrciaid.............................. 96 C A E R L L E O N : ARGBAFFWYD A CrlYFIOìîDDWl'D G.VS[ T. THOM.YS, EASTGATE ROW, W. λRIKG, MOÎJDt