MEDI, 1893. NEÜ GYLCHGBAWN MISOL Y }Ietltodi$tiàid Càlfinàidd yr\ Smeriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, P. D., COLUMBUS, 0. OTSfWT I Y Parch. John Williams, Bangor, G. 0...... JPREGETH— Cyflawnder ar gyfer angen................ j Beirnladaeth ar Uchelfeirniadaeth Feiblaldd jTRAETHODAETH— Yr Ysgol Sul yn foddion troed Jgaeth, &c___ SYLWADAETH— Llofflon am Enwoglon y Pwlpud........... Adgoflon am Gymru.........,.............. Seren Gomer................................ GWERSI YR YSGOLION SABBOTHOL........ BARDDONIAETH— Y Meudwy Mynyddíg....................... I*r "Bardd Gwyn" yn ei alar............... Er Cof am Mr. W. R. Evana, Granville N.Y. Gwralg Rinweddol.......................... MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— j Y Diweddar Barch. Ríchard Isaac, Lime í Spring, Iowa.............................. 339 312 346 350 350 351 351 352 U8. Mr. John Humphreys, West Bangor, Pa ... Mr. William T. Lewis, Lime Spring, Ia.... COFIANTAU......... ..................356- HENADURIAETHOL- Cyfarfod Dosbarth S. Dakota............... Cyfarfod Dosbarth Sir Oneida, N. Y........ Cyfarfod Dosbarth Gogledd-ddwyrain Pa.. Ystadegau Cymanfa y Gorllewin........... Sylwadau ar y Daflen..................... DOSRAN Y PLANT- Y TaíoHad—Yr Atebion—Y Wers., &c ........ Y GENADAETH- Parhad o Llythyr oddiwrth y Parch. T. J. Jones, India ............................. Llwythau Bryniau Assam, India.......... BWRDD Y GOLYGYDD................ ..367- 354 855 -860 360 361 362 363 804 365 365 .367 -368 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y. ■■—■