Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1893. B0FFXXiV.te'r Oytnm Newydd. JULY. CŸF LVÍ. }•* *en Gyfres. (THE FRIEND), NETJ GTLCHGRAWN MISOL T !}íetl\odi£tiàid dàlfinàidd yn Smeúéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, 0. Y Parch. John Huglies, D. D., Caernaríon.. 249 PREGETH— Pregeth Angladdol i Mre. Roberts, Chlcago 254 TRAETHODAETH— «'Y Desgrlflad a Bortreadir yn y Pedair Pen- od Cyntaf o Lyfr y Dlarhebion"..........257 Lle a Phwyslgrwydd Cerddoriaeth yn yr Ysgol Sabbothol............................ 259 SYLWADAETH— Adgoflon..........?........-................262 Myfyrdodau-Gomer........................ 264 GWERSI YR YSGOLION SABBOTHOL....... 265 BARDDONIAETH— Proscairan, Wisconsin....................269 ErSerchus Gof am Mr. Wm. R. Morrls, ! Utica, N.Y...___.........................269 | Ymson y Cristion............................ 270 MARWOLAETHAÜ S. EGLWY8IG j Mr. Davld J. Davies, Lime Sprlng Iowa.., 271 Mr. John H. Jones, Swydd Jackson, Ohio.. 272 Mr. Abel Williams, Wild Rose, Wis......... 273 GENI-PRIODI--MáRW— Priodwyd—Coflantau....................274—277 H ENADURIAETHOL- Cyfarfod Dosbarth Bethel, Mlnn............ 278 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis......... 279 Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth N.Y. atVt 279 Oyíarfod Dosbarth Welsh Prairie........... 280 Cyfarfod Dosbarth Gallia a Jackson, 0.....282 Y GENADAETH Llythyr oddiwrth y Parch. T. J. Jones.India 283 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers., &c....... 284 HYN A'R LLALL- Rheolau Ysgolion Sabbothol y T. C. yn Wis- consin......................... — ...... 285 Beth a ddaw o Fethodistiaeth Calflnaidd yn America ?........,......................... 286 Nodion Personol a Chyfíredinol............287 Amrywlon................................... 288 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFTDD, UTICA, N. T.