Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1898. RHIF-28*' W»w«yíres Newydd. CYF. XXiV. f JUNE. IRHIF.678. ) , „ „ „ ICYF LYI. /or HenGyfres. (THE FRIEND), NEÜ GYLCHGRAWN MISOL Y }letl\odi$tiàid Öàlfinàidd yn ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBÜS, 0. Y Parch. Daniel Rowlands, M. A„ Bangor.. 209 PREGETH— Gwers yr Ymgnawdoliad..............—-— 211 TRAETHODAETH— ■'Y Desgriflad a Bortreadir yn y Pedair Pen- od Cyntaí o Lyír y Diarhebion"..........215 Crynodeb o Beolau a Phenderfyniadau Cy- manfaOhio.................. :............217 SYLWADAETH— Myfyrdodau Gomer........................ 222 GWERSI YR YSGOLION SABBOTHOL........ 225 BARDDONIAETH— Cyrçhu Dwfr o Bydew Bethlehem.........231 Penillion ar Farwolaeth Wm. J. Richards, Columbus, Wis............................ 231 Galar a Llawenydd y Saint................. 232 Englyalonar Briodas y Parch. R. Foulk Jones a MIss Mary Edwards, Pethesda, Wiscousin................................. 232 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG Mr. Johu W. Jones, Picatonica, Wis........ 233 Mr. Davld J. Davles, Lime Sprlng Iowa... 235 GENI—PRIODI—MARW— Priod wyd—Coflantau....................237—240 H EN ADÜRIAETÍLOL- Cyfarfod Dosbarth Pi ttsbu rg................ 240 Cyrarfod Doabarth Iowa.................... 241 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol Ohio —... . 242 YGENADAETH................................ 243 DOSRAN Y PLANT— Y Tafollad—Yr Atebion—Y Wers., &c....... 245 HYN A'R LLALL— Tysteb y Parch. Rlchard Hughes, Long Creek, Iowa................................ 245 Nodion Personol a Cbyflredlnol............ 246 Henaduriaeth Cymru.......................247 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.