Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TACHWEDD, 1888 SFiSM-"**» «•-*«. | NOVEMBER. |gSS?Vr 1*"-«** (THE FRIEND), 4pEU 6YLCH6BAWN MISOL Y ^Eetì\odi$tíitj.d dàlfipàidd yn, mrieriéà DAN OLTGIAETH T PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. ötstwtìsä© PEEGETH— Dodi Gredu................................. 409 TRAETHODAETH— Gwir Sefyllfa yr Achos rhwng Gwrthodwyr y Efydd Gristionogol a'i Harddelwyr...... 413 Yr Achos Cenadol........................... 416 Eiriolaeth Crtst............................. 418 SYLWADAETH— YDyn............................... ........420 Agorlad Capel Newydd Columbue, 0.......422 TRYSORFA Y CRISTION— Esboniadaeth y Beibl....................... 425 Dywedasoch mat Cysgod ydy w..............426 Pa fodd i Astudio y Beibl................... 426 BABDDONIAETH— Bethlehem ............................<.....427 Ymson y Bardd a'r Hummtng-Bird........427 Trugaredd...................................428 YrYstorm................................... 428 YGwawd a'r Gwaredwr..................... 428 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. John'W. Humphreys, Middle Granville 428 GENI-PRIODI—MARW- Ganwyd—Priodwyd—Coflantau.........431—435 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth New York a Yermont, yn Fair Haven, Vt............435 Cyfarfod Dosbarth Gogleddol Pennsylvania 436 Ystadegau Methodistlaid Calfinaidd Cym- anfa Minnesota am y fi. 1887..............437 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth Ohio... 438 Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pennsylvania.. 438 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, yn Seion___439 Cyfarfod Dosbarth yn Seion, Minn........440 Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis......441 Cymanfa New York a Vermont, yn Remsen. 442 YR YSGOL SABBOTHOL— Cyfarfod Ysgolion T. C. Utica a'r Cylchoedd, ynRome, N. Y.............................443 DOSRAN Y PLANT— Yr Atebion—Y Wers......................... 444 CRONICL CENADOL— Bryniau Jaintia............................. 444 Marwolaeth U Borsing Siim................ 445 Bryniau Ehasia............................. 445 HYN A'R LLALL— Byrebion Cenadol........................... 446 Cofnodion Cyfundebol...................... 447 Nodion Cyflredinol.........................448 T. J. GBEETITHS, AEGRAFFYDD, UTICA, N. Y