Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HYDREF, 1888. Sl.*««"»»>«.| OCTOBER. I RHIF. 622. CYF. L.I. U'r Hen Gyfres. V<§> NEU GYLCHGRAWN MISOL Y }íetl|odî^fikid dàlfii)àidd yq Smeriéà DAN OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, 0. PBEGETfl— Pregeth Goffadwrlaethol ar ol y Diweddar Barch. Wm. Eoberts, D. D.( Utlca, N. Y.. 369 TEAETHODAETH— Gwir Sef yllf a yr Achos rhwng Gwrthodwyr y Ffydd Gristionogol a'i Harddelwyr...... 373 Cyflawnder crist............................375 Chinaa'r Genadaeth........................ 378 SYLWADAETH— YDyn........................................ 380 YLlen-llian................................. 382 Y Trefnyddion Calfinaidd a'r Iaith Seisoneg 386 TRYSOEFA Y CEISTION— Y Mab Afradlon yn Dychwelyd Adref......388 y Bugail yn Prynu y Defaid................388 Ymarfer i Dduwioldeb..................... 389 BAEDDONIAETH— YrAfon .................................... 390 Y Ddau Fachgen a'r Blodau Gwylltion.....390 Penillion ar Amryw Faterion...............390 YLlyn....................................... 391 MAEWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Y Parch. Evan E. Jones, Columbus, Ohio... 391 Mr. Thomas Lewis, Palmyra, O.............393 j GENI—PEIODI—MAEW— Ganwyd—Priodwyd—Coflantau.........394—398 HENADUEIAETHOL— Ystadegau Methodistiaid Calflnaidd Cym- anfa y Gorllewin am y Flwyddyn 1887___ 399 Cyfarfod Dosbarth Long Creek, Iowa, yn Wllliamsburgh............................ 400 Cyfarfod Dosbarth Gallia a Jackson, o.....401 Cyfarfod Dosbarth Dodgeville, Wis .......401 Cyfarfod Dau-Fisol Dosbarth Oneida, yn Penygraig................................402 Cymdeithasfa Pwllheli, G. C................403 BWEDD Y GOLYGYDD— TremarFydac Eglwys.....................403 ADOLYGIAD Y WASG— Llawlyf r yr Efengylau....................405 DOSEAN Y PLANT— Yr Atebion—Y Wers......................... 405 HYN A'E LLALL— Gorchestion Ffydd.......................... 406 Nodiadau Cyfundebol....................... 406 Nodion Cyffredinol......................406—408 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y