Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEDI, 1888. ?SfkS!' í°'r Gyfre* New^dd- ISEPTEMBER. Ic™Fi?.81 l°'r Hen Gyfres- (THE FRIEND), NEÜ GYLCHGEAWN MISOL Y .vfe. J\íetl\odi^iàid Càlfii^àidd yi) ^rnefiéà DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D„ COLUMBUS, O. @f IW'^iîâS ABAETH— Natùr Eglwys............................... 329 TRAETHODAETH— Gwir Sefyllfa yr Achos rhwng Gwrthodwyr y Ffydd Gristionogol a'i Harddelwyr...... 334 Chìna a'r Genadaeth........................ 337 T Ddau Gyfriflad............................ 339 SYLWADAETH— Y Genadaeth................................. 341 Y Dyn....................................... 343 YLlen-llian................................. 345 Cndeta Cymdeithasol a Chenadol y Bobl Ieuainc yn Chicago, Illinois..............348 Cyfarwyddyd i Bechadur----............... 349 Byrebion.................................... 349 BAEDDONIAETH— Pryddest, neu Alareb, er Cof am y Parch. William J. Jones, Welsh Prairie, Wis----349 MABWOLAETHAÜ S. EGLWYSIG— Mr. William Jones, Bangor, Wis........... 351 GENI—PBIODI—MAEW— Priodwyd—Coflantau....................352—357 HENADUBIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Dakota, a gynaliwyd yn Sefydliad Cymreig Plankington.......... 357 Ystadegau Methodistiald Calflnaidd Cym- anfa Wlsconsin am y Flwyddyn 1887. 358—361 BEIBL-GYMDEITHASAU— Cyfarfod Blynyddol Beibl Gymdeithas Din- as Oshkosh, Wisconsin.................... 361 BWEDD Y GOLYGYDD— Trem ar Fyd ac Eglwys..................... 361 ADOLYGIAD Y WASG— Nodiadau aryr Efengylau, &c.............. 362 DOSBAN Y PLANT— Yr Atebion—Y Wers......................... 363 CBONICL CENADOL— Brynlau Bhasia—Mawphlang.............. 363 Jowai ........................................ 364 Sylhet....................................... 365 Y GENADAETH GARTBEFOL— Miners' Mills................................ 366 HYN A'E LLALL— Edrychwch beth a Wrandawoch............ 366 Ysbryd Gweddi.............................. 367 Nodiadau Cyfundebol....................... 367 Nodion Cyffredinol.......................... 368 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y