Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1888. CYF?XIX?' [o'rGyfres Newydd. I JUNE. I CYF^lfl!8 }o'r Hen Gyfres. NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ]\íetl\odi^tiVá Càlfi:qàidd jí\ ^meriéà. DAN OLYGIAETH T PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. ®<wwm*'wm%g*W) TRAETHODAETH— Natur Eglwys............................... 209 Gwir Sef yllf a yr Achos rhwng Gwrthodwyr y Eíydcl Gristionogol a'i Harddelwyr...... 214 Cariad at Dcluw ............................. 217 Y Beibl a Gwareiddiad......'................ 218 SYLWADAETH— Ffydd........................................ 221 Ysbrydolrwydd Addoliad Duw.............. 221 Y Genadaeth................................ 222 Barddoniaeth Esaiah....................... 224 Ymwybyddiaeth a Phersonoliaeth Crlst..., 226 BARDDONIAETH— Er Cof am y DiweddarBarch. Wm. Roberts, D. D., Utica, N. Y..........................231 Darn o Awdl ar Pob Cnawd sydd Wellt.....231 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Diweddar Barch. Bichard Davies, Man- kato, Minn.................................. 232 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Coflantau...................237—240 HENADURIAETHOL— Cymdeithasfa Machynlleth, G. C........... 340 Cymdeithasfa Castellnedd, D. C............ 241 At ein Cyfundeb yn America................ 242 BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeithas Chicago, 111.............. 242 BWRDD Y GOLYGYDD— Tremar Fyd ac Eglwys...................... 242 ADOLYGIAD Y WASG— History of the Christian Church............ 244 DOSRAN Y PLANT— Yr Atebion—Y Wers......................... 244 CRONICL CENADOL— Bryniau Jaintia............................. 245 HYN A'R LLALL— Y Genadaeth Dramor........................ 246 Pedryn Rhegu.............................. 246 Nodion Cyfundebol.......................... 247 Nodion Cyffredinol ......................... 247 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTIOA, N. Y.