Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CHWEFROR, 1888. ggFk?£'}•*«**■«-*». | FEBRÜARY. ISfEMì!4- l«^-«^ (THE FRIEND), EU GYLCHGRAWN MISOL Y J^Tet^odi^tiad dàlfi:qàidd jr\ ^rneriéà. DAN 0LÎ6IAETH T PAIICH. H. P. HOWELL, D. D, COLUMBUS, O. PREGETH— Castell Meddwdod.......................... 49 TRAETHODAETH— Gwir Sefyllfa yr Achos rhwng Gwrthodwyr y Ffydd Gristionogol a'i Harddelwyr..... 53 Orist 011 yn 011............................. 56 SYLWADAETH— Cymylau Eddi-Arian, &c..................... 59 YBeibl...................................... 61 Addoliad i'r Iesu yn Nyddiau ei Gnawd gan Ddynion................................... 62 YGenadaeth ................................ 65j Byrebion .................................... 66 BAEDDONIAETH— Doctor LeWisEdwards...................... 67 Y Parch. John Moses, Picatonica, "Wis., yn Nghymru................................. 67 Englynion ar Briodas Mr. Wm. J. Williams aMiss Abbìe Lona Williams................ 67 Er Coffadwriaeth am Moses Llewelyn, Bala, Eansas.................................... 67 Englynion ar Briodas Parch. David Davies, M. A.,a Miss Mary Jones, Oshkosh ...... 68 MABWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Robert Wright, Huntsvil le, Mo......... 68 Mr. John H. Roberts, Red Oak, Ia___ Mr. John R. Evans, GalliaCo., O...... GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Cofìantau...................... 73- HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Pennsylvania........... Ystadegau Eglwysigy M. C. yn Nhalaethau New York a Yermont am 1886............. Cyfarfod Dosbarth Dodgeville, Wis......... Adroddiad Pwyllgor ar Achosion Eglwysig yn Hyde Park, Pa......................... BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeithas Waukesha, Wis......... Ysgolion Sabbothol Jackson a Gallia, O.... ADOLYGIAD Y WASG........................ DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers........... CRONICL CENADOL— Bryniau Ehasia.....t....................... Ein Meusydd Cenadol Cartrefol............ HYN A'R LLALL— Cyngorion gan Cyngorwr—Troedigaeth Hy- nod — Crybwyllion Cyfundebol— Nodion Cyffredinol..............................87- ;—76 77 T. J. GRB7FITHS, ARGRAFFYDD, UTIOA, N. Y.