Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

THE POSTAGE OF THE " ClTFAIJLi." HENCEFORTH TO AN V PART OF THE UNI TED STATES tS BUT SIX CENTS A YEAR, PROYIDING THE SAME BE PAID QUARTKRLY OR YEARLY 1N ADYANCE. 18 5 3. UARLLEWA, COFIA, YSTYRIA.' r <yumv\ <$r ur> vkA> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL. BUDDIOL A DYDDORAWL. CYNNWYSIA». Tu dal. DARLUNIAU. Jael a Sisera,.................................. 449 TRAETHODAU AC HANESYNAU. Yr Hanesyddiaeth Ysgrtthyrol (Pen.xxxii/> 449 Yr Hol wyddorwr Eíílwysig,.................... 452 Cyflwr yr luddewoiì,.......................... 454 Capei New Y01 k,............ 455 Caban 'n E wyrth Twm,___1.'. "."'.'.'.'.'.'.'.'."..'..'. 458 Nodiadau ac Adgoflon a m Bregethu,............ 461 GOHEBIAETHAÜ. Anerch i'r Crwt o Dre'r Bibell,................462 Barnwyr lerael,................................ 464 Atebion,............................"'....... 464 Dywediadau Dewisol,...........'.".'..'..'..'.'.'.'."."". 464 CONGL Y BEIRDD. " Ni fynwu iyw byth," (cyfleithad)..... 455 Eto, eto. eto, ........ „"."" 465 Gulareb Ellen Williams ar ol ei Merch 466 Y Mertbyr leuangc i'w Faui,....... '......... 4$$ Seithau'............................,"**;::::; 466 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn Amerioa,—Yr Eglwys Gymreii» vn Philadelphia,............................ ... 467 Cofiant Mr. Edward Germaiu, Utica,.....::.....4fia Cyfraniadau at y Feibl Gymdeilhas yn'sẅyddi I Jacfcson a Gallia,............................4^ | Derchaflad i Gymro,........................... 469 ; Cymanfa Sírol"Ysgolion Sabbothol y T. *C. ỳn Sir Oneida,.....................................4(59 j Cyfarfodydd Pregethu yn Siroedd Oncida a Madi- ' 8on,........................................ 479 | Oyfarfod Dosbarthiadol y T.C. yu Pittsburgh,.....470 j Tu dal. Agoriad Capel Newydd, ......................471 Cymdeiíhas Lenyddol Gymreig Rnme,..........471 Seí'ydliad Gweinidog...........................471 Cymdeithas Feiblaidd ütica,................... 471 Cyfarfod Tri-Misol y T. C. yn Radnor............ 371 Ysgyfaruog o Sir Fon,......................... 472 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaelhau....... 472 Americanaidd.—Pabyddíaeth a'r Sefydliadau Amerieanaidd—Rheiìflordd Canolbarih New- York—V* Beibl a Gweddi mewn Ysgolion Dyddioi—Ymfudiaeth i Liberia—Llofrudd- iaeth Echrysiawn yn LouisviUe, Ky.—Tybacco —Oregon—Cyfrifoìdeb Cadbeniaid—Y Camp- beliaid—Yspeiorad yr Amazon—Creulonder G warthus—Atchwauegiad Ynysoedd Sandwich —Yr Etholiadau—Y Cherofceeaid—Dyfais (ìywrain—Athrylith Americanaidd—Maìu— Rheilffordd Indiana—St, Louis i New York— Dydd DioJchgarwch—Y Palas Grisial—Liof- ruddiaeth Echryslon Caethyn—Yr Anturiaeth i Japan—Argraflydd Dall,...................473-5 HANESIAETH GENNADOL. Cennadaethau y Brodyr Morafaidd,.............. 475 HANESIAETH BELLENIG. Tywysogaeth Cymru—Amîedd yn Gryno,____476 MarwolaethAtr,.............................. 478 Prydain Fawr a'rholl Fyd—Newyddion Diw- eddaraf,..-.................................479 Ffeithiau y Rhyfel—Pa Unyw y Cristion Gor- eu ?—Y Taleithau Danubaidd—Ffordd trwy yr Aips,............. ......................... 480 Nodynau Ycawanegol,........................ 480 Cyhoeddir y ' Cyfaill' yn fisol, dan olygiad W. ROWLANDS, 138 ORCHARD-STREET, N E W - Y O R K . Ei bria yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen 11 aw bob chwe' mis. Attelir ef oddyeithr oael y tal yn brydlon.