Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f£g** THE POSTAGE OF THE "C¥FAILL» HENCEFORTH TO ANY PART OF THE ÜNITED STATES 18 BÜT SIX CEATTS A YEAR, PROVlDINÖ THK SAME BE PAID (JUARTERLY OR YEARLY IN ADVAt»CE. _________..... - • DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' RHIF. 19 1. ^_____i2«_^ CYF.XVI. Y <Yl»AIH oV UP VLA> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. CYMWYSIAD. Tudal. DARLUNIAU. Heddwch yn Palestina,......................... 409 TRAETHODAU AC HANESYNAU. Yr Hanesyddineth Yrçrythyrol,................ 409 ; Pregeth ar Furwolaeth y Parch. E. Morgau, Caer- j dydd....................................... 413 I Athroniaeth Naturiol—Am y Cyfreilhiuu Yiusy- mudol,.................."...................". 417 ! * 'Y r Awdl ar y Croesnoeliad,".................. 418 ! Caban 'n Ewyrth Twm,........................ 42n Taith Brother Jonathan i Gjraru,...............422 Ffrwj th o Adael y Tybacco,................... 423 Eglwys Rufain, Eglwys Loegr, ac Egiwys Crist yn cael eu Cymharu.......................... 424 Damhegion _",sop,............................ 424 CONGL Y BEIRDD. Wele Oen Duw,............................... 425 Galarnad y Brenin Dafydd ar ol ei Fub Absalom, 425 Cân Molawd Cymru,..........................425 "Pa bethywDyn?".......................... 426 "FyNhad,".................................. 426 'Fy Mam,"................................... 426 PERORIAETH. "Fy Nhad,"..................................427 Jabez,......................................... 427 GOHEBIAETHAU. Y Llyfr Emynau,.............................. 428 Awdlyr"Eos,"............................... 428 Canmoliaeth i Mr. Cadwalader Richards,........428 Atíbion a Holiadau,......................428-32 Sylwadau ar Faehniaeth Crist,..............428-30 Cuiaphus—Cyhoeddiud y Ddeddf oddiar Sinal —Eglurhud ar Mat. v. 5—Eglurlmd ar 1 Cor. vli7l4....................................430-31 Holladau,.................................431-32 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Llythyr o Galiffornia, 432 lronton, Obio,............................ 433 Dirwestyn Ffrwytho,......................... 433 Y Puddlersyu Mnittsburgh,.................. 434 Paddy's Run,................................ 434 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau,..434-35 Amerioanaidd.—Blwyddyn Newydd yr luddew- on—Beiblau yn y Gorllewin—Newyddiaduron \n Califforoia—Rhyddhad Koszta— Y Rheil- ffordd o'r Atlantic i'r Tawelog—Y Palas Gris- ialaidd—Teiegraph Sypynau—Gweddillion Hy- barcUus—Marw yn hjtrach na Liadratta—Y Cwestiwn wetii êi Ate"b—Addysg yn Wiscon- sin—Gwell nag Ymladd—Urddiad y Parch. R. Sennar—YTai Gwirodydd yn Pittsburgh—Pel- eni Aur—Cwympoo Bwrpas, &c......-------435-37 HANESIAETH GENNADOL. Llydaw—Y Genuadaeth i'r Iwerddon,..'......437-38 HANESIAETH BELLENIG. Tywysogaeth Cymru—Amledd yn Gryno,-----438 Marwoiaeth Presethwyr y T. C. yn ystod 1852-3 —Ordeiniadau y T.C am 1853—Jubili y Parch, David Williams—Clynog, Arfon—Lhmelli— Treffynnon—Caergybi, &c, &c, &c,........440-42 Marwolaethac,.............................. -M2 Prydain Fawr a'r holl Fy d—Newyddion Diw- eddaraf,.................'................. „í Yr Amrafael Dwyreiniol,....................444 Rhyfcl, Haint, a Newyn—Sweden—Mormon- iaeth ynNghymru—Piedmout, &c.,&c, _c, 445-7 Manionac Olion,...........................4*7 Diweddarach Eto,,............................ 448 CyHOEDDIH Y «CyFAILI.' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. BOWLANDS, • 138 ORCHARD-STREET, NEW-YORR. Bi brU yw $1 40 t flwyddyn. Dysgwylir yt nanner yn mlaen Uaw bob chwe' mis. Attelir ef oddyeithr cael y tal yn brydlon.