Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

THE POSTAGE OF THÍ3 áí «,"IT»A.Hj1i» HENCEFORTH TO ANY PART OF THE UNITED STATES IS BtTT SÍX CEJÝTSa YSA.R, PROYIDING TtJB SA.ME BK PAIT) Ö.UÀRTERLY OR YKARLY IN A»VANC«, 18 5 3. DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' t <yuAiw osr up vkA> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL Â DYDDORAWL. CYNNWT8I1D. Tu dal. DARLUNIAU. Dinas Ddwyreiniol,............................ 369 TRAETHODAU AO HANESYNAU. Y Chwildroad yn China,.......................3C9 Byw yn Dduwiol yn Nghrist lesu,...........372 Y Pregethwr a'i Wrandâwwr,.................. 375 Annibyniad Meddwl,.......................... 376 *'Cymraes oedd ei Fara,"...................... 377 Araeth Caradog,............................. 378 Caban 'n Ewyrth Twm—Pennod ix.,............ 379 Y BachgenDall,.............................. 382 Breain y Goedwig,............................ 382 Damhogion iEsop,............................384 CONGL Y BEIRDD. Yctaydig Ddrychfeddylian ar Ymadawiad Mr. Jas. Owen, Penycaeran,___....................... 385 Llinelîau ar Farwolaeth Mr. Jeremiah R. Wil- liama,....................................... 38ö Pennillion ar Farwoiaeth Cyfaiìl Serchog........3á5 Cwyn yr Arnddifad,......................"......... 387 Penniilion Tad Galarus,........................ 387 GOHEBJAETHAÜ. Bedydd Babanod yn Ysgrythyrol...........___388 Amddiffyniad Swyddogton Eglwys Pittsburgh,.. 389 Y Gwiro Flaeny Byd,___....................389 Atebioîí a Holiadau,......................390-92 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn Amerioa.—Llythyr o Wlad yr Aur,........................................ 392 Cymanfü Gorffbredìg y T. C. yn Ngogleddbartb. PeimsylfJania, ............................... 394 Cymanfa Chwarlerol y T. C. yn Remsen,.'___'... 396 Ftbrdd Haiarn Utica a'r Afon Ddu...............396 Tudal. Rhoddion Ardaloedd Remsen, Stenben, &c„ r'r Gymdeìthas Feiblaidd Americanaidd, am 1853, 397 Anrhegion i'r Gymdeithas Feibìaidd American- aidd.........................................397 Ymweliad Mr. Hugh Roberts,.................. 397 Genedigaetbau—Priodasau—Marwolaethau, .„.398-400 Americanaidd.—Sefydliad o Fynachod—Pleid- wyr lawnderau Benywaidd—Naid wrth Rai- adr Niagara—Adferiad Synwyr—Meddygtn- iaeth i'r Dolur Rhydd—Tawelu Cydwybod— Reese W. Evans—Ha'tarn Llyn Superior— Plant Amddifaid yn Orleans Newydd—Tric Jes- uitaidd—Y Palas Grisialaidd—Deddf Maine yn Vermont—Iowa—Deddf Maine yn Michigan—- Peilliaid—Y Sabboth yn Califfornia—Ager- beiriannau,.......................-......400-402 HANESIAETH BELLENIG. Tywysogaeth CYMRü—Amìedd yn Gryno,-----402 Dtenvddiady Llofrudd yn Nghaernarfon,.... 404 Dowîais—Penycae—Wooîston—Abermaw a Dolgellau—Rhuthyn—Llauidloes—T. C. Sir Gaerfyrddin,.................................405 Marwolaeth au,.............................. 406 Manionao Olion,...........................406 Prydain Fawr a'r h oj.1, Fyd—Newyddion Diw- eddaraf,....................................4Ü< Rhyfel Tebvsoi rhwng Rwssîa a Thwrci—Ach- os Martiu *Koszta—Lloegr—Japan—Cennad- on vu yr Iwerddon—Ymfudiaelh yn y Gwan- wv«—Palas Gwvdr Lloegr—Ymfudiaeth Gwei- níiogaethol i Aùstrnlia— Cynrüad Crefyddol yn Sardtnäa—Y Chinëaid ac Ysgrìfenyddiaeth— Rheilffordd o dan Luadain, &c,...........407-408 Americasaidd—Ychwanegoi,....... ........ 4ÍÎ8 Cîhoeddir y 'GyfaujJ yn fisol, dan olygiad W. ROWLANDS, 138 ÖRCHARD-STREET, NEW-\'OR.K. Ei bri» yw $1 50 j üwyââjn, Dysgwyllr yr hanner ya mlaen Ilaw bob chwe' ous, Átteür ef oddyeithr cael y tal yn brydlen.