Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

THE POSTAGE OF THE « CYFAIIil," HENCEFORTH TO ANY PART OF THE UNITED STATES IS BUT SÍX CEJfTS A YEAR, PROVlDIN-G TfîE S4.ME BE PAID CJITARTERLY OWYEARLY IN ADVANCE. 18 5 3. ' DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. III WLâö Y OKLAIH OY Ul> VkA> cylchgrawn o wybodap;th a hanesiaeth grefyddol, buddiol A DYDDORAWL. C Y N í¥ W Y 8 I A » . Tu dal. DARLUNiAÜ. HenryCIay,.................................. 289 "I icould not lliic alicayf...................... 305 TRAETHODAU AC HANESYNAü. Cofiant yr Anrh. Henry Clay....................289 Pregeth gan y Diweddar Barch. M. Howells,___ 291 Setyllfa yr Enaid o Angau hyd yr Adgylodiad,.. Ü9~ Aihioniaclh Naturiol—Am Wabanoi Briudol- iaetbau Defnydd, «fcc.,........................ 295 Caban 'n Ewyrtli Twm—Pentiod vii.,...........-.298 Y Ffyuidwydd a'r Coed Oddiamgvlcb...........301 Selah,___".................................... 301 Damhegion jEsop,___........................ 302 Darnau,...................................... 304 CONGL Y BEIRDD. / would not live alway,......................... 305 Ochenaid ar ol Mabolacth,..................... 300 Euglynion y Ddylluan, &c,.................... 300 Cwyu yr Hen Wr,.............................. 3oo PERORIAETII. Gorfoledd Job,................................ 307 GOHEBIAETHAU. Diaconiaid y Melhodisíi.nd Calfinaidd...........308 Meddygíuiaeth rhng y Ddataden Wyllt.,.....-----309 Atebion a Holiadau—Rhilÿddegawl, &c ...309-11 Bunthyg Dolar,............................... 311 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn Amerioa—Cymaufa v Trefnydd- ion Calfinaidd yn Oliio,.................... 311 Cyradeithae Gennadol Dramor v Methadìst- 'iaid Callinaidd.............................313 Agoriad Capel yn Bhie Mounds, Wis,........ 313 Cyfarfod Dosparthludol y T. C. yn Ngogledd- b.'irth Wisconsin............................ 314 Cyfari'od Pregethu Blynyddol y T. C. yn Collius- ville, sir Lewií',.........................î. 315 Y Pedwerydd o Orphenaf yn Slatington a La- barsYÌllè, Pa............................... 315 " Y Pedwerydd" yn Holland Patent, C. N____;. 315 Llythyr o Galiffornia,......................... 316 Priodasau—Marwolaeihau.................... 317 Amerioanaid».—Patotöad Meddwl—Anrhydedd —Y Pedwerydd— Dr. Achilli—Deddf Maìne yn Met.hu—Urddfreinniad y Palas Grìsialaidd— Troseddau yn New-York—Gobailh i'r Chinë- uid—Parch i*r Sabbotb—• Caetb wa-iaeth—Tyni- liestl Ddînystriol yn Remsen—Dim Crogl yn Wisconsin— Effeithiau yGwres—Y Rhai sydd yn cael y Tfil Goreu— Y Cynbauaf-—Marwol- tleb yn New-Yortc............ .............319-21 Mahion..................................... 321 HANESIAETH BELLENIG. Tywysogaeth Cymru—Amlcdd yn Gryno,____322 LlHngolti'ii — Y Pellebyr Tanforawi rlíwng Prydain a Beleium—Deheudir Cymiu—Llan- ehi—Marwolaeih Dysyfyd — Abertawe—Cas- tellnedd—Llanwigan. sir Gaerfyrddin—Bangor — Morganwg— Heh Wraig Gaii' Mlwydd—Tal- garth, Brycheiniog—Cymru am Byth—Moch- yn o Ddyn—-"ünclc Toin" yn FJwydd Oed— Gwaith fondu—Cilrbedyn— Llandebiau.....324-26 Manion ac Olion,.........................320 Marwolaethai............................. 320 Prydain Fawr a'r holl Fyd—Newyddion Diw- eddaraf—Crynodeb Cyffredinol,."........... 327 Awstria yn (\flroi— Terfysg Ansreuol vn S?mvr- na—Uheilft'or'dd yn Affri'ca—Treuliad" Ffwgẃs, 328 Cyhoeddir y ' Cyfaill' yn fisol, dan olygiad W. ROWLAWDS, 1 3 S O ,R C H A R D -*6 T R E E T , N E \V - V O R K . Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis. Attelir ef oddyeithr cael y tal yn brydlon.